EigEen goed vestigingsklimaat met een gezond bedrijfsleven is voor een gemeente van levensbelang voor het kunnen werken aan het oplossen van knelpunten. Voor het kunnen werken aan de agenda voor de komende jaren. Mijn voorstel is dat onderstaande punten op de agenda terechtkomen van het overleg van de gemeente met het bedrijfsleven.

Energietransitie

We hebben ons op Europees niveau, en in het kader van de VN, gecommitteerd aan een reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee aan een reductie van de CO2-uitstoot. En volgend jaar zal blijken dat alle gemeenten CO2-arm willen worden en duurzaam opgewekte energie wensen.

We lopen evenwel op de doelstelling achter. Er zal worden gezocht naar waar vooruitgang te boeken is. En dat zal zijn bij mkb’s en op bedrijventerreinen. Daar gaat het voor een deel gebeuren: energiebesparing, energieopwekking (wind/zon) met onder andere vormen als coöperaties.

Innovatie

Ik wil er geen treurige opsomming van maken, maar ook op dit punt hebben we als Nederland (kabinet en ondernemersverenigingen) op Europees niveau verkeerde besluiten genomen. Europa moet het meest concurrerende werelddeel worden. Het gaat niet goed, het gaat niet slecht, het gaat ertussenin. Volgens de berichten halen we de doelstelling niet. Het topsectorenbeleid zal worden geëvalueerd en de verwachting is dat er op zijn minst een aanvulling komt, namelijk daar waar nog winst te halen is: op mkb-niveau. En op bedrijventerreinen. Opnieuw een opgave voor het bedrijfsleven in uw gemeente.

Participatie

De begroting van de gemeente bestaat inmiddels voor zo’n 50 procent uit sociaal beleid. Zorg en inkomen. De gemeenten hebben er veel extra beleidsuitvoering bijgekregen. Overal – of het nu gaat om een gemeente of een regio – worden nu ook accountmanagers Sociaal Beleid benoemd. Zij gaan naar de bedrijven. Om mensen te plaatsen.

Als samenleving hebben we deze doelstelling afgesproken. Dat is een feit. Nu komt het aan op de uitvoering. En op goede afstemming binnen de gemeente tussen de accountmanagers EZ en SB. Op goede contacten ook met de ondernemers. Het lijkt ons zeer wenselijk dat dit punt hoog op de agenda komt te staan.

Ondernemersfondsen

De verwachting is dat over enige jaren in elke gemeente een of meerdere ondernemersfondsen actief zijn. Het aantal breidt nu snel uit met verschillende varianten. Die varianten zijn niet zo belangrijk, wel dát er fondsen komen. Want die fondsen zorgen voor meer samenwerking tussen bedrijven, voor meer en structurelere inkomsten en voor, dat is het belangrijkste, activiteiten.

Als we de beleidsdoelstellingen willen halen, zijn bovenstaande punten een voorwaarde. Alleen met goede, financieel gezonde instrumenten als een fonds zijn de doelstellingen haalbaar. Daarom is mijn advies: maak van deze punten de kern van de agenda tussen de gemeente en de ondernemers.