De snelfietspaden worden op een vijftal trajecten aangelegd in de regio Haaglanden, waaronder de gemeenten Den Haag, Leiden en Delft. De druk op de weginfrastructuur in deze regio is in de spits zo groot, dat de gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland gezamenlijk een plan hebben opgesteld om deze druk te verlichten.

Fietsgebruik stimuleren

Het plan moet fietsgebruik op de korte en middellange afstand stimuleren. Het aanleggen van snelfietspaden is hier een onderdeel van. De snelfietspaden zullen naar verwachting resulteren in de vervanging van de auto door de (elektrische) fiets, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer. 

Verlichting verkeersdruk

De verwachting is dat de aanleg van de snelfietspaden, gecombineerd met een campagne om mensen te stimuleren om de fiets te verkiezen boven de auto , een positief effect zal hebben op de drukte in het verkeer rond de regio. Twee snelfietsroutes tussen Leiden en Den Haag zijn al in gebruik. Op deze trajecten is een toename van 15 tot 25 procent van het aantal fietsers gemeten.

Investering

Vanuit het programma Beter Benutten draagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vijftig procent bij aan de totale kosten van de aanleg van de snelfietsroutes, tot een maximum van 7,7 miljoen. De andere helft wordt gedekt door de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland. In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s in ons land over weg, water en spoor te verbeteren.

 

Beeld: Fietsberaad CROW