Voor het nieuwe distributecentrum zijn veel maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid. Het dc is het duurzaamste logistieke gebouw van Nederland. Binnenkort ontvangt Lidl het hoogst haalbare Outstanding Breeam-certificaat van de DGBC. Daarmee scoort het gebouw hoger dan het distributiecentrum van Tesla in Tilburg.

Duurzame maatregelen

Lidl investeerde ruim 70 miljoen euro in het distributiecentrum. Hiervan zijn zonnepanelen en LED-verlichting geïnstalleerd en is het dc voorzien van warmtekoudeopslag (WKO). Met de genoemde maatregelen kan Lidl het gebouw en de bijbehorende kantoren laten draaien op duurzame energie, zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Het gebouw heeft dan ook geen gasaansluiting.

Zonnepanelen

Er zijn ruim vierduizend zonnepanelen geplaatst, die voor ongeveer 150 huishoudens energie opwekken. Zo wordt er 315 ton aan CO2-uitstoot bespaard. De zonnepanelen zijn niet op het zuiden georiënteerd, maar staan in een oost-westopstelling. Volgens Arnold Baas, Manager Energiezaken van Lidl Nederland, kunnen de zonnepanelen op deze manier langer zon vangen. Daarnaast zijn op de parkeerplaats nog extra zonnepanelen en laadpalen geplaatst, om werknemers en bezoekers aan te moedigen tot het gebruik van duurzaam vervoer, zoals een elektrische fiets of auto. 

Goed voor omgeving

Lidl heeft verdere maatregelen genomen om voor de omgeving ook voordelig te zijn. Zo wordt het regenwater opgevangen en na filtering gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten. De overtollige 63 miljoen liter wordt geleverd aan tuinders in de buurt van het distributiecentrum. Dit bespaart hen volgens Lidl zo'n 77.500 euro per jaar. Verder plant de supermarktketen zo'n 11.000 bomen, struiken en planten. Het grinddak van het dc dient als broedplek voor scholeksters. Ook zijn er kasten voor vleermuizen en nestpalen voor ooievaars neergezet.

WKO

Daarnaast heeft Lidl zich gefocust op duurzaam verwarmen en koelen. Om deze reden is er op 180 meter diep een warmtekoudeopslag (WKO) aangelegd. In de zomer wordt daar warmte opgeslagen die in de winter weer gebruikt kan worden voor de verwarming van het gebouw en bijbehorende kantoren. In de winter wordt juist koude opgeslagen, die vervolgens gebruikt wordt om het gebouw in de zomer te koelen. Volgens Lidl bespaart de WKO het energieverbruik van bijna 77 huishoudens ten opzichte van hun distributiecentrum in Heerenveen. Dit zou de CO2-uitstoot met 163 ton per jaar moeten verminderen.

Optimale werkomgeving

Naast de focus op het milieu is er ook aandacht besteed aan het creëren van een optimale werkomgeving voor de werknemers. Volgens de Lidl staat bij de indeling van het gebouw een duurzame werkrelatie en het welzijn van het personeel voorop. Een goede luchtkwaliteit en akoestiek, een gezond bedrijfsrestaurant en een open interieur met flexibele werkplekken moeten aan die optimale werkomgeving bijdragen.

Bron en beeld: Duurzaam Bedrijfsleven