Met een grote deal met een buitenlandse geldschieter ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen

Stichting BE+ realiseert met afspraken 1/3 van Energieakkoord

Megadeal rond verduurzaming 250 bedrijventerreinen

Met een grote deal met een buitenlandse financier ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Daarmee wordt 32 Petajoule energie bespaard, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord.

Tevens resulteert de deal in 2.500 lokale banen, omdat de verduurzaming van de bedrijventerreinen door lokale aannemers wordt uitgevoerd, aldus stichting BE+.

De stichting, bestaande uit TNO, Oost NV, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en WM3 Energie, tekent morgen op het BT Event een samenwerkingsovereenkomst.

Met de energiebesparing wordt een vermindering van de CO2-uitstoot van 3.000 kiloton per jaar gerealiseerd. Daarmee wordt niet alleen invulling gegeven aan het Energieakkoord*, maar tevens vooruitgelopen op het Kabinetsvoorstel ‘Nederland circulair in 2050’ dat eind oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de stichting.

BE+ start nu met 10 bedrijventerreinen en vanaf 2017 tot en 2021 stromen per kwartaal 10-15 bedrijventerreinen in. Per bedrijventerrein gaat BE+ uit van een voorzichtige gemiddelde schatting van € 4 miljoen aan investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting, windmolens, warmtenet of biomassacentrale. Voor 250 bedrijventerreinen betekent dit dat de investeringskosten minimaal € 1 miljard bedragen.

Externe financier

WM3 Energie heeft afspraken gemaakt met een externe financier die 70% van de investeringen financiert voor de eerste 2 jaar. De resterende financiering van 30% voor de eerste 2 jaar wordt gerealiseerd door bijdragen van preferred suppliers. Na twee jaar financiert de externe financier 100% van de investeringen (2019-2021). Door deze vorm van financieren is voor de ondernemers per bedrijventerrein de cashflow neutraal. Wat ze nu per maand betalen blijven ze betalen, enerzijds betreft dat een gedaalde energierekening en anderzijds een bedrag voor de aflossingen van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

‘Nadat de investeringen zijn afgelost zijn de zonnepanelen of warmtepompen nog vele jaren productief. Vanaf dat moment is het pure winst voor de ondernemer’, stelt Lennart van der Burg, business developer bij TNO, een van de partners. BE+ gaat voor de verduurzaming per bedrijventerrein met lokale verduurzamers in zee. De verwachting is dat dit resulteert in 2.500 lokale banen.

*In 2013 sloten overheid, bedrijfsleven en stakeholders het Energie-akkoord. Daarin spreken zij af dat tot het jaar 2020 samen 100 Petajoule aan energie te besparen.

Op donderdag 3 november wordt de bedrijventerrein-deal officieel beklonken op het BT Event in Zaanstad. Klik hier voor meer informatie.
De app van Stadszaken is sinds deze week gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heeft u nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van uw smartphone of tablet. Hoofdredacteur Marcel Bayer noemt de app een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen

Steeds meer Nederlandse steden stellen programma’s op om zoveel mogelijk auto’s uit de binnenstad te weren. De Noorse hoofdstad Oslo is hier al sinds 2016 mee bezig. In de vijf jaren die de stad nu bezig is met het autovrije leefbaarheidsprogramma moest de gemeenteraad de nodige hobbels overwinnen. Dit zijn de lessen die Nederlandse steden kunnen trekken. >>