De komende maanden wordt duidelijk op welke locaties extra stallingen gerealiseerd gaan worden uit het beschikbare budget. Dijksma: 'We halen met deze investering tot 2020 de druk van de ketel op de grootste knelpunten'. Dijksma heeft met provincies en vervoerregio’s afgesproken dat zij voor de helft bijdragen aan de extra stallingen, waardoor er nu in totaal € 80 miljoen beschikbaar komt.

'De fiets is een onmisbare schakel in een goede bereikbaarheid van deur tot deur, in stedelijke gebieden, maar ook in krimpgebieden', aldus het rijk in een eigen nieuwsbericht. Het aantal treinreizigers blijft groeien, en nu al gebruikt bijna de helft van de reizigers de fiets om op het station te komen. Dijksma: 'We geven veel geld uit aan het sneller laten rijden van treinen, maar op veel stations is het nu een zoektocht om een plekje voor de fiets te vinden. De reistijdwinst moet niet verloren gaan door te volle stallingen. Het vervoer per trein, tram, bus, metro en fiets moet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor de reiziger.’

Cofinanciering

De investering van € 80 miljoen komt bovenop de € 221 miljoen uit het programma Actieplan Fietsparkeren (uit 2011) waarmee er al 96.000 parkeerplekken zijn bijgekomen. Dijksma en de andere partijen maken het geld nu extra vrij omdat het resterende budget uit het Actieplan de tekorten niet volledig kan oplossen. Voorwaarde voor cofinanciering door het rijk is dat de convenantpartners een sluitend bedrijfsplan inclusief exploitatiekosten hebben en dat zij maatregelen nemen om de huidige parkeercapaciteit optimaal te benutten.

De komende maanden worden afspraken per provincie en stadsregio uitgewerkt. Ook zal worden bekeken in welke volgorde de stations op de lijst in aanmerking komen voor uitbreiding van hun fietsenstalling. Daarbij blijft de urgentie op basis van de tekorten een rol spelen, maar ook de inzet van partijen. Dijksma wil voor het eind van dit jaar een akkoord bereiken over de uitwerking van de afspraken per provincie/vervoersregio en de prioritering.