Zorgvuldige menging van bevolkingsgroepen is noodzakelijk om segregatie te voorkomen, aldus BPD. Er is sprake van een uitdaging om buurten te ontwikkelen die zo dicht mogelijk aansluiten op de wensen van de consument en die tegelijkertijd bijdragen aan het voorkomen of tegengaan van segregatie. Het onderzoek naar de woonvoorkeuren laat zien dat mensen graag willen wonen in een buurt met een ‘beperkt' gemengde samenstelling; met niet te grote tegenstellingen tussen huishoudens. Daarin gaat het om factoren zoals inkomen, etniciteit en leeftijd. Het onderzoek toont aan dat slechts een beperkte groep wil wonen in een buurt met overwegend lage inkomens of een buurt met overwegend etnische minderheden – ook niet mensen die zelf tot deze bevolkingsgroepen behoren.

Toekomstbestendige wijken

Door goed rekening te houden met de voorkeuren van de meeste consumenten krijg je woonwijken waarbinnen de doelgroepen niet te veel met elkaar conflicteren als het gaat om inkomen, etniciteit, leeftijd en huishoudenstypen. Wel willen mensen wonen in wijken waarbinnen ze ook kunnen doorstromen, een wooncarrière kunnen doorlopen. Daarmee zijn deze wijken ook toekomstbestendiger. Zorgvuldig mengen en inzetten op voldoende doorstromingsmogelijkheden binnen de buurt of wijk zorgt voor aantrekkelijke woongebieden.

Het onderzoek

Het onderzoek ‘De ideale buurtsamenstelling' is uitgevoerd door BPD. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op het afstudeeronderzoek dat Bob Guldemond heeft uitgevoerd in het kader van zijn masteropleiding. Het is opgesteld om gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere betrokken partijen een handvat te bieden om toekomstige woonbuurten aan te laten sluiten op de woonwensen van potentiële huizenkopers en huurders. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.006 consumenten door middel van een zogenaamde ‘conjunct methode'; een methode die sociaal wenselijke antwoorden vermindert. Respondenten gaven in een tiental keren aan in welke van drie voorgelegde buurtsamenstellingen zij het liefste wilden wonen. Op basis van deze antwoorden zijn de woonvoorkeuren bepaald.