Tip 1:

De meeste bedrijvigheid verplaatst zich binnen de gemeente of regio. Focus daar in eerste instantie de campagne op. De wethouder moet het terrein goed over de bühne kunnen brengen. En ik kan het niet genoeg benadrukken: betrek de bestaande ondernemers. Hoe kijken zij tegen de uitbreiding aan? Ga een goed gesprek aan. Wellicht kennen zij nog ondernemers die een nieuwe plek zoeken? Laat hen vertellen waarom het in de betreffende gemeente goed werken en wonen is.

Tip 2:

Denk goed na over wat voor soort bedrijvigheid er goed kan functioneren. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van bereikbaarheid. Denk vervolgens na over welke bedrijven je de voordelen van het terrein kunt bieden. Je moet wel weten wie ervan kunnen profiteren.

Tip 3:

Ga heel gefocust zoeken. Op korte termijn in de directe omgeving: ‘Kijk eens wat we hier een mooie plek hebben voor de uitbreiding van bestaande bedrijven of voor nieuwe bedrijven.’ Op de langere termijn ga je wat verder weg kijken: maak dan goede hagels en ga ermee schieten.

Tip 4:

Houd het bestemmingsplan zo vrij/open mogelijk. Beperkingen in milieucategorieën, hoogtes of anderszins zijn niet bevorderlijk. Denk met de ondernemer mee!

Tip 5:

Zorg dat er een helder overzicht is van het talent in de gemeente en regio. De wethouder EZ moet zorgen dat hij zijn kaartenbak op orde heeft. Welke scholen zitten er in de buurt, hoeveel talenten stromen daar uit? Hoe ziet de arbeidsbevolking er de komende jaren uit? Ondernemers die van verder komen, zoeken niet alleen hectares maar ook goed personeel. Je kunt als gemeente maatwerk leveren door zulke zaken in de smiezen te hebben. Dat moet je paraat hebben!

Tip 6:

Geloof me, hoe hard gemeentes het ook roepen, ze hebben het A-team voor ondernemers niet op orde. RO, milieu en EZ moeten samen knopen kunnen doorhakken zodat de ondernemer snel geholpen is. Met snelheid win je heel veel. Maar heb je het echt goed geregeld? ‘Dit is Willem en die kun je bellen.’ Er moet een team klaarstaan voor de ondernemers nog voordat er ondernemers zijn.

Tip 7:

Hoe dan ook, duurzaamheid moet een onderdeel zijn. Maar focus ook hierbij op de ondernemer. Hoe kan hij geld besparen met energiebesparende maatregelen? Faciliteer! Help bij de bouw, leg grids aan. Dat kan zelfs met hulp van de SKBN. Het is een onderdeel van onze strategie om bedrijven te verduurzamen, en we kunnen helpen in de financiering van maatregelen.

Bovendien, het is bij wet veroordeeld dat bedrijven van een bepaalde omvang iets aan hun energiehuishouding moeten doen. Nu wordt het nog gedoogd, maar geloof maar dat er straks inspecteurs komen die boetes gaan uitdelen. Als gemeente kun je bedrijven daar nu voor hoeden, neem ze aan de hand.

Tip 8:

Laat bedrijven verplicht lid worden van een parkmanagementorganisatie. Samen zorgen jullie voor goed beheer. ‘Wij zorgen er samen voor dat uw vastgoed ook op termijn rendabel blijft.’ Geef desnoods korting op de grondprijs om het lidmaatschapsgeld te verevenen.

Tip 9:

Kijk in hoeverre je kunt samenwerken in de omgeving. ‘Zullen wij samen werkgelegenheid in de regio op peil houden?’ Ga met een open vizier en constructieve houding de samenwerking aan. Ieder voor zich is verleden tijd.

Tip 10:

Iedereen roept het, maar niemand doet het: goede nazorg. Ga dat letterlijk organiseren en regelen, daarmee kun je echt onderscheidend zijn. Maak een team! Ga alvast bij de bestaande bedrijven langs en laat zien dat ook de nazorg op orde is. Laat het de zittende ondernemers ervaren, én vertellen.