Het voorstel werd vorige week woensdag gepresenteerd tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam. Deze top is bijeengeroepen door staatssecretaris Dijksma van infrastructuur en milieu, om de VN-klimaatdoelen om te zetten in concrete plannen.

Samenwerking

Het plan is een resultaat van samenwerking tussen natuur- en milieuorganisaties, houtverwerkers, papier- en kartonfabrieken, chemische bedrijven, de timmerindustrie, boseigenaren en bosbeheerders. Gezamenlijk hebben zij ruim een jaar aan het plan gewerkt. De organisaties denken dat het aanplanten van extra bos een forse bijdrage kan leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen in 2050. 

Bossen planten

In het groenplan stellen de organisaties voor om 20.000 hectare bos bij te planten op reeds bestaande recreatieterreinen en natuurgebieden. Verder wordt 30.000 hectare bestemd voor zogenaamde 'tijdelijke natuur' op landbouwgronden, industrieterreinen en op braakliggende bouwgronden. Daarnaast worden het Groene Hart in de Randstad en de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe genoemd als mogelijke plekken voor nieuw bos. 

Houtproductie

Niet alleen wordt met het aanplanten van bossen bijgedragen aan de klimaatdoelen, maar ook de houtproductie kan een impuls krijgen. De plannenmakers hopen de kwaliteit van binnenlandse houtproductie door het planten van nieuwe bossen te verbeteren. Bovendien hopen ze op een betere benutting van de binnenlandse houtvoorraad. Zo stelt het plan dat het bosbeheer in Nederland veel effectiever kan.

De makers van het plan vinden dat het gebruik van hout in de bouw en het bedrijfsleven moet worden gestimuleerd. Ze verwachten een verdrievoudiging van de vraag naar hout voor bouwen, verbranding en de productie in de chemie. Op dit moment importeert Nederland 90% van het hout uit andere Europese landen. Dit willen de plannenmakers veranderen door het planten van productievere boomsoorten. De vergroting van de productie zou geen nadelige gevolgen hebben voor de natuurwaarden, stelt het plan.