Beide regio’s krijgen 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen om reizigers en goederen vlotter op de plek van bestemming te krijgen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren. Dat meldde de minister vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de overleggen die zij en staatssecretaris Dijksma met bestuurders van de provincies hebben gevoerd over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In de brief wordt ingegaan op de verschillende afspraken met de regio’s over nieuwe infrastructuurprojecten en de voortgang van de lopende projecten.

Economische belangrijke gebieden

Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen. De minister kiest er voor dit geld in te zetten in economisch belangrijke gebieden. Met aanvullende investeringen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag en op de goederencorridor tussen Rotterdam en Duitsland worden knelpunten opgelost en de internationale concurrentiepositie versterkt.

'Slimme' maatregelen

Rijk de regio’s hebben afgesproken dat er voor de aanpak van de knelpunten een pakket aan maatregelen wordt gemaakt bestaande uit kleinere ‘slimme’ maatregelen en uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Naast de nieuwe programma’s voor Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en de goederencorridor oost loopt er al een breed onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zuid-Nederland enwordt door Rijk en regio voor de komende jaren de inhoud van een programma voor de regio Utrecht in kaart gebracht.

Verbetering verkeersveiligheid

De minister kondigt ook aan dat ze 50 miljoen euro reserveert voor de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden (Burgerveen –Leiden). Er loopt voorbereidend onderzoek voor de verbreding van de hoofdrijbaan naar drie stroken. Verder heeft ze besloten 30 miljoen euro uit te trekken voor nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Gezien het aantal ernstige enkelzijdige ongevallen wordt het geld met name besteed om de bermen veiliger te maken.

Overleg met regio's

In de overleggen met de regio’s zijn verschillende afspraken gemaakt voor nieuwe projecten. Zo krijgt de provincie Zeeland een bijdrage van 5 miljoen van het Rijk voor de Sloeweg (N62). Daarnaast zijn er besluiten genomen voor de verbreding van de A6 bij Lelystad en de verbetering van de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

 

Beeld: Steven Lek