Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 ligt volgens de NEV binnen bereik. Echter, het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 wordt niet behaald. In 2020 zal het percentage blijven hangen rond de 12,5 tot 12,7 procent. De NEV stelt dat het doel van 2023 wel in zicht is door onder andere de bouw van windmolenparken op zee. 

Energiebesparing

In 2020 zal het doel wat betreft energiebesparing ook niet gerealiseerd worden. Waar op een energiebesparing van 100 PJ werd gehoopt, is een besparing van 68 PJ berekend. Het strengere toezicht op zuinigere auto's heeft volgens de NEV een groot effect. Andere maatregelen hebben echter een beperkte invloed. Bovendien vermeldt de NEV dat op 1 mei 2016 veel afpsraken, met name de energiebesparingsverplichting en de 1-op-1 afspraken met energie-intensieve industrie, nog niet concreet genoeg waren om het bijhorende effect te berekenen. 

Broeikasgasemissies

De NEV voorspelt een daling van de broeikasgasemissies van 23% in 2020 ten opzichte van 1990. Voorheen werd een langzamere daling verwacht. Dit brengt de door de rechter in de Urgendazaak aan de Staat opgedragen daling van 25% een stuk dichterbij. Het rapport laat verder nog zien dat de broeikasgasemissies na 2020 niet veel meer zullen dalen. Er wordt nog wel een daling van 30% in 2035 ten opzichte van 1990 verwacht. Nederland onderschrijft verder de ambitie om op Europees niveau in 2050 een reductie van 80 tot 95 procent te realiseren.

De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks een beeld van de Nederlandse energiehuishouding in internationale context. Dit jaar ligt de focus vooral op de doelen uit het Energieakkoord. 

Bron: Energieonderzoek Centrum Nederland