Wederuitvoer is de uitvoer van goederen die in Nederland worden geïmporteerd en in vrijwel onbewerkte staat weer uitgevoerd worden. Nederland verdient hier geld aan door de goederen bijvoorbeeld te verhandelen, te verpakken of door de opslag of transport. Van de totale werderuitvoer in 2015 ter waarde van 230 miljard euro hield Nederland er 26 miljard euro aan over. Dit betekent dat de toegevoegde waarde per euro wederuitvoer 11 cent bedraagt. Dit is minder dan er wordt verdiend met de export van goederen van Nederlandse makelij. Daar werd in 2015 57 cent per euro verdiend. 

Aandeel in Nederlandse goederenuitvoer

In 2015 was de waarde van de wederuitvoer ongeveer vier keer zo groot als twintig jaar geleden. De uitvoerwaarde van Nederlandse producten verdubbelde in die tijd en kwam in 2015 uit op bijna 200 miljard euro. Het aandeel van wederuitvoer in de Nederlandse goederenuitvoer is hiermee toegenomen van 36% in 1995 naar 54% in 2015.

Groothandel

De groothandel verdient het meest aan de wederuitvoer. Hier wordt ongeveer de helft van de toegevoegde waarde van wederuitvoer verdiend, zo'n 13,5 miljard euro. De verdere opbrengsten komen terecht bij bijvoorbeeld het vervoer over lang (1,4 miljard), opslag en dienstverlening voor vervoer (0,9 miljard) en holdings en managementadviesbureaus (1 miljard). De laatste verdient indirect, als toeleverancier aan de groothandel, een flink deel van de toegevoegde waarde van wederuitvoer. Sinds 1995 is de top-10 bedrijfstakken met de hoogste verdiensten aan wederuitvoer vrijwel hetzelfde gebleven. De enige nieuwkomer in de top-10 is de IT-dienstverlening. 

De goederen waar het bij wederuitvoer vooral om gaat zijn machines en vervoersmaterieel, chemische producten en gefabriceerde goederen. Deze producten zijn meestal bestemd voor landen binnen de Europese Unie. Wederuitvoer naar Duitsland levert voor Nederland met een bedrag van 6,5 miljard euro het meeste op, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (2,8 miljard), België (2,6 miljard) en Frankrijk (2,5 miljard). Nederland verdient 600 miljoen euro aan wederuitvoer naar de Verenigde Staten, die hiermee als eerste land buiten de EU op de tiende plek staan.

Bron: CBS