In het rapport, dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu, stelt de WRR dat de politiek zich door middel van een klimaatwet moet binden aan een langetermijndoelstelling. Ook moet er een Klimaatautoriteit komen die de oriëntatie op de lange termijn bewaakt.

Zo bepleit de raad een wettelijke verankering van een doelstelling voor 2050 in de vorm van een emissiebudget voor broeikasgassen. Daarmee bindt de politiek zichzelf aan een doel dat veel verder reikt dan de regeerperiode van een kabinet. Dat zendt een duidelijk signaal uit over de koers op lange termijn.

Het klimaatbeleid moet volgens de WRR bovendien bewaakt worden door een Klimaatautoriteit. De WRR ziet daarin een ‘katalysator’ of ‘buitenboordmotor’ die op enige afstand van de politiek erop toeziet dat het klimaatbeleid op koers blijft. De raad ziet daarbij het Britse Committee on Climate Change als een inspirerend voorbeeld.

Een langeterijn klimaatbeleid is ten slotte gebaat bij een versterking van het Europese emissiehandelsysteem en meer inzet op grensoverschrijdende integratie van nationale energiemarkten en –netwerken.