Kamp: ‘Een groter aandeel duurzame voertuigen in de totale Europese autoproductie en een nog betere laadinfrastructuur bieden op langere termijn het beste groeiperspectief. Extra fiscale ondersteuning voor consumenten is niet de aanpak van het kabinet, omdat dit beperkt voor nieuwe kopers van elektrische auto’s zorgt. Doelstelling is dat elektrisch rijden in 2020 geen verdere overheidsondersteuning nodig heeft om door te groeien.’

Nieuwe financiële regelingen kostbaar, effecten onzeker

Het kabinet komt de particuliere bezitter van een volledig elektrisch voertuig op dit moment financieel fors tegemoet met een volledige vrijstelling van de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020.

Het Formule E-team (FET), een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden, heeft een actieplan opgesteld met daarin het verzoek aan het kabinet om het invoeren van een aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s en oplaadtegoed voor tweedehands voertuigen te onderzoeken.

Onderzoeken

Uit onderzoeken van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), CE Delft en Decisio blijkt echter dat de voorgestelde regelingen in meerderheid consumenten bereiken die ook zonder deze voorgestelde regelingen een elektrische auto zouden aanschaffen. Bij nieuwe voertuigen gaat dit om zeker zestig procent van de consumenten, bij tweedehands elektrische auto’s zelfs om negentig procent.

De verschillende onderzoekers concluderen eenduidig dat de effecten van zowel een aanschafsubsidie als een oplaadtegoed onzeker zijn. Vergelijkbare regelingen in Duitsland en België leveren tot nu toe tegenstrijdige resultaten op. De voorgestelde maatregelen zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor slechts enkele honderden tot drieduizend extra elektrische voertuigen per jaar.

Huidige status

Nederland telt inmiddels 95.000 elektrische auto’s, waarvan 11.402 volledige en 83.686 gedeeltelijke zoals plug-in hybrides. Ook zijn er 24.500 laadpunten gerealiseerd. Met beide aantallen behoort Nederland tot de mondiale top-vijf.

Om toekomstige groei te realiseren, is het volgens het kabinet van belang dat er vooral voldoende oplaadinfrastructuur aanwezig is en dat via zogenoemd Europees bronbeleid autoproducenten verplicht worden een groter aandeel hybride en elektrische auto’s op de markt brengen.

Bron: Rijksoverheid