In de finale versloeg Kerckebosch de stationspleinen van Arnhem en Rotterdam. Juryvoorzitter Peter de Bois licht toe: ‘Verscholen in de Utrechtse bossen is een complex van sociale woningbouwflats geleidelijk aan omgekat tot woonwijk waarin landschap, zorgvuldige detaillering van publiek en privaat domein in een complex proces met bewoners tot een duurzaam voorbeeldproject is gemaakt.

Bewondering heeft de jury voor de moeite die is gestoken in het woonprogramma waarin bestaande bewoners uit de oude sociale woningbouw weer een plek kregen in de wijk waarmee het nieuwe Kerckebosch een voorbeeld is van een ongedeelde stad. Een zorgvuldig participatieproces heeft de basis heeft gelegd voor de actuele kwaliteit.’

Paul Kersten van bureau wUrck voor architectuur, stedenbouw en landschap is met zijn team sinds 2010 betrokken als landschapsarchitect bij Kerckebosch. Kersten: ‘De award is een beloning voor integrale ontwikkeling stad en natuur, samen met bewoners uit de wijk. In Kerckebosch lopen natuur en bebouwing naadloos in elkaar over.’

De Falco Award Beste Openbare Ruimte is een initiatief van Stedelijk Interieur en producent van buitenmeubilair Falco. Criteria waar op gescoord werd waren ‘gebruik’, ‘duurzaamheid’ en ‘ruimte’. De openbare ruimtes werden beoordeeld door de Peter de Bois (Office 4 Urban Research), Jos van de Lindeloof (NVTL) en Bart Dijk (OKRA).

De sponsor van de award legt ook uit hoe u geld verdient aan een bankje