Drie jaar geleden ging de gemeente Oldambt al overstag, maar bestaande winkeliers bleven zich verzetten tegen de oosterse markt van 42.000 vierkante meter. Tegenstanders wezen op de negatieve leegstandsspiraal in het centrum en vrezen alleen nog maar meer leegstand. Ook kwam er kritiek van omwonenden die hun woon- en leefklimaat in geding zagen komen. De tegenstanders hebben 'de winst' uiteindelijk uit het vuur gesleept met het uiteindelijke oordeel van de Raad van State.

Oordeel

Gezien het type detailhandelsbedrijven dat zich in de Wereldbazar wil vestigen, is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak ‘planologisch niet uitgesloten dat de Wereldbazar moet worden gekwalificeerd als een factory outlet center.’ De nieuwe omgevingsverordening die Provinciale Staten van Groningen op 1 juni 2016 hadden vastgesteld om de bouw mogelijk te maken vervalt daardoor.

Eerder werd een ontheffing op de omgevingsverordening van de provincie al nietig verklaard door Raad van State. De verwachte positieve economische effecten en verbeterde ruimtelijke kwaliteit waren volgens de Raad van State geen geldige reden voor ontheffing.

Wereldbazar

Ondanks de lopende procedure zijn de initiatiefnemers vorige maand gestart met het bouwrijp maken van de grond. De deuren hadden in 2018 open moeten gaan en de verwachting was dat de markt per weekend 14.000 bezoekers zou trekken.

Terechte beslissing? Laat het ons weten via Twitter.