In de RetailDeals spreken de provincies en de minister af het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen. Daarnaast moeten nieuwe winkels zich in de centra vestigen en niet aan de randen van de stad. Om een en ander te bereiken, gaan provincies gemeenten desgewenst ondersteunen bij het wegwerken van de overcapaciteit aan winkelgebied en zorgen voor afstemming tussen gemeenten bij locatiekeuzes voor nieuwe winkels, schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een persbericht. Provincies gaan lokale plannen die leegstand juist vergroten, blokkeren.

Nederland heeft veel winkeloppervlakte: 30,8 miljoen vierkante meter en tien procent daarvan staat op dit moment leeg, aldus het IPO. Lege binnensteden en verlaten winkelcentra maken steden en dorpskernen onaantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op de regionale economie en het toerisme.

Wegwerken plancapaciteit

Volgens Sander de Rouwe, gedeputeerde in Fryslân en woordvoerder namens de 12 provincies, pakken de provincies hun verantwoordelijkheid om binnensteden bruisend en vitaal te houden: 'Als provincies zijn we in staat om de regionale samenwerking en afstemming tussen gemeenten te organiseren. Maar soms zal er een lokaal plan moeten sneuvelen om echt een rem te kunnen zetten op de komst van nieuwe winkelpanden. Provincies zullen ook hier hun rol pakken.”

In de RetailDeals spreken de provincies af dat ze starten met verschillende pilots om ervaring op te doen met het, samen met gemeenten, in beeld brengen en desgewenst terugbrengen van bestemmingsplancapaciteit, terugdringen van de beschikbare winkeloppervlakte en tegelijkertijd ruimte bieden aan innovatie en vernieuwing.

'Objectieve cijfers'

Daarnaast staan er in Deals afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte voor de verschillende branches in de retail. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke vastgoedmonitor en een landsdekkend en landgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Op basis van deze gegevens kunnen overheden een effectief bovenregionaal detailhandelsbeleid voeren.

De opgaven verschillen per regio daarom bevatten de twaalf provinciale retaildeals ook specifieke maatregelen die in de individuele provincies worden genomen.

Lees ook: Binnenstadcrisis schudt provincies wakker - provinciale retaildeals moeten leegstand voorkomen (Stadszaken 10/3/2016)
Later vandaag meer antwoorden in een exclusief interview met gedeputeerde Sander de Rouwe