Almere heeft leegstand in bedrijfsvastgoed en tegelijkertijd een groeiend tekort aan woonruimte voor niet-gezins-huishoudens. Daarom roept het gemeentebestuur eigenaren van leegstaand vastgoed op in gesprek te gaan met het Aanjaagteam Transformatie. Het Aanjaagteam Transformatie kan inzicht geven in technische en financiële mogelijkheden via Quickscans, zorgt voor duidelijke gemeentelijke procedures en bevordert dat gebiedsgericht wordt samengewerkt.

Enerzijds leegstaande gebouwen, anderzijds woningtekort
In onderzoek van DTZ medio 2016 over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt staat Almere met 30 procent leegstand op de vierde plaats van alle Nederlandse gemeenten. Met name in de oudere delen van de stad lijkt de leegstand structureel. Tegelijkertijd heeft de stad een groeiend tekort aan kleine appartementen voor de uitstroom van jongeren, empty nesters en ouderen uit de vele gezinswoningen die Almere altijd heeft gebouwd. Daarnaast neemt ook de vraag toe van studenten en afgestudeerden van de hogescholen, statushouders en zorgdoelgroepen. Veel van deze niet-gezins-huishoudens willen graag in de oudere stadsdelen wonen.

Aanjaagteam Transformatie kan inzicht geven in technische en financiële mogelijkheden

In de aangewezen stimuleringsgebieden, waaronder het centrum, de kantorenstroken en de randen van binnenstedelijke bedrijventerreinen  wil het gemeentebestuur de transformatie van leegstaand bedrijfsvastgoed naar wonen en kleinschalig werken bevorderen. Dat zijn gebieden zoals het stadshart, de centra van Almere Haven, Buiten en Poort maar ook kantorenstroken en de randen van binnenstedelijke bedrijventerreinen. Met transformatie naar wonen moet zowel het probleem van de leegstand als het woningtekort worden opgelost. Met haar eigen gebouwen zegt de gemeente het goede voorbeeld te geven. Zo is de school aan de Vlaminghstraat verkocht voor transformatie naar kleine appartementen en worden partijen gezocht voor transformatie van de Aardbei, het rode gebouw achter het stadhuis aan de Landdroststraat. De Aardbei moet een 'dynamische hotspot' worden voor jonge starters, waardoor de aantrekkingskracht van het hart van de stad toeneemt, aldus de gemeente Almere.

Aanjaagteam Transformatie

Het Aanjaagteam Transformatie bestaat uit twee experts op transformatiegebied. Zij kunnen inzicht geven in technische en financiële mogelijkheden via Quickscans en zorgen voor duidelijke gemeentelijke procedures en randvoorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren en geluid). Het team biedt ook hulp bij het bevorderen van gebiedsgerichte samenwerking zodat een positieve waardeontwikkeling van het gebied en daarbinnen gelegen gebouwen, ontstaat. Naast individuele gesprekken met eigenaren gaat het aanjaagteam ‘inspiratiesessies’ op gebiedsniveau organiseren met alle betrokkenen in die gebieden. De eerste ‘Inspiratiesessie Rondje Stad’ gaat over het stadshart van Almere en is gepland op donderdagmiddag 22 september.