Rapport Waardecreatie

Het Rapport Waardecreatie is recent verschenen op basis van onderzoek van de VNG onder vier energierenovatieprojecten in Haarlem, Breda, Kerkrade en Nijmegen. Schellekens vertelt dat de uitkomsten van het onderzoek zijn eerdere vermoedens staven: 'Al jaren terug kwam ik in deze wijken. Na de renovaties bezocht ik ze opnieuw en zag ik direct het profijt dat was geboekt op veel meer terreinen dan alleen die energierenovatie. Opeens liepen daar trotse bewoners met aandacht voor hun huis en wijk.'

Profijt voor vele partijen

Uit de vier renovatieprojecten komt duidelijk naar voren dat de baten van een lagere energierekening en de voordelen van extra comfort de kosten van de huurverhoging en de overlast overstijgen. Schellekens: 'Veel partijen hebben met de renovaties gewonnen, niet alleen de partijen die ook daadwerkelijk hebben geïnvesteerd. De kosten-batenanalyse die voorafgaat aan grote renovatieprojecten stuit soms op weerstand of roept twijfels op. Nu met de concrete voorbeelden in handen, kunnen we laten zien hoe met energiebesparing ook winst te boeken op andere terreinen, zoals werkgelegenheid, gezondheid, economische zaken.'

Over muurtjes van eigen budgetten heen

'Kijk je alleen naar de monetaire kosten en baten van de energiebesparing, dan krijg je geen kloppend beeld. Daarvoor moet je de concrete bijvangst van de renovaties, de effecten op sociaal, economisch en fysiek vlak meerekenen. Als je al die waarden meetelt, slaat de meter steeds positief uit. En dat biedt ongelooflijk veel kansen.' legt Schellekens uit. 'Maar daarvoor moeten organisaties en gemeentelijke afdelingen wel leren over de muurtjes van hun eigen budgetten heen te kijken.'

Van 1 + 1 3 maken

'Door energiebesparing te gebruiken als middel, kunnen we budgetten aanspreken uit verschillende potjes,' vervolgt Schellekens. 'We kunnen van 1 + 1 3 maken. Dat vraagt om een integrale aanpak. Van gemeenten, maar ook van het rijk en zorgverzekeraars. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de lagere inkomsten uit de energiebelasting na een renovatie ruimschoots zijn gecompenseerd door de extra inkomsten van de btw en de inkomensbelasting. Eenvoudigweg omdat met de energierenovaties werkgelegenheid is gecreëerd.'

Ontschot de budgetten!

Haarlem heeft al een eerste begin gemaakt met een integrale aanpak van waardecreatie en in de provincie Overijssel gaat binnenkort een vervolgonderzoek van start onder 15.000 particulieren die energiebesparende maatregelen hebben genomen.


Tijdens de werkconferentie 'De Energie van Morgen' die op 29 september in Amersfoort plaatsvindt, verzorgt Schellekens samen met een van de onderzoekers en een collega van de VNG een sessie onder de titel 'Ontschot de budgetten! De sociale en economische winst van energierenovatie'.

Download hier het rapport Winst en waardecreatie bij energie renovaties 

 

Door: Karin Snoep i.o.v. RVO.nl / Topsector Energie