Uit de index blijkt dat de prijzen van kantoren, winkelpanden en bedrijfspanden tijdens de crisis veel harder gezakt zijn dan die van koopwoningen. Daarnaast herstellen ze zich ook veel langzamer.

Prijsniveau van 1999

In de crisisjaren na 2008 daalden de woningprijzen met ongeveer 20%. Deze zijn sinds het dieptepunt van 2013 alweer met 15% gestegen en inmiddels op het niveau van 2006. Op de markt voor commercieel vastgoed was de schade groter. De prijzen van kantoren en winkelvastgoed halveerden tussen 2008 en 2014 en stijgen een jaar later weer op, met respectievelijk 2% en 5%. Dat betekent dat het prijsniveau van commercieel vastgoed is nu vergelijkbaar is met dat van 1999-2000.

Woningvoorraad

Volgens de Amsterdam School of Real Estate heeft dit te maken met vraag en aanbod. Een woordvoerder stelt: 'Op de koopwoningmarkt is een duidelijk tekort aan woningen – volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moeten tot 2050 nog tussen 300.000 en 1.6 miljoen woningen worden gebouwd – terwijl de markten in commercieel vastgoed zich kenmerken door overaanbod. De relatief hoge leegstandscijfers bevestigen dit.'

Bedrijfsruimtes, veelal industriële gebruiksruimtes waar machines worden gebruikt  (in de grafiek is dit de rode lijn) lijken het iets minder zwaar te verduren gehad dan het andere commerciële vastgoed. De prijzen herstellen sneller dan die van kantoor- en winkelpanden (blauwe en groene lijnen).