In het FIWARE Lab NL, dat gevestigd is in Utrecht, kunnen ontwikkelaars en gemeenten gratis gebruikmaken van datacenterfaciliteiten en de voor FIWARE beschikbare standaard bouwstenen. Door de beschikbaarheid van deze elementen op één plek en in één taal - FIWARE - wordt de ontwikkeltijd van nieuwe apps en toepassingen aanzienlijk verkort.

EU-initiatief van Neelie Kroes

‘FIWARE (Future Internet), een EU-initiatief van Neelie Kroes, is een platform dat het makkelijker maakt om smart applicaties te ontwikkelen door de integratie van een aantal technologieën’, legt chief architect Juanjo Hierro uit. ‘Deze apps verbeteren processen en leiden tot meer “intelligent gedrag” van eindgebruikers en automatisering van taken. Daarom noemen wij ze smart applicaties. Een deel van de informatie die ze aanboren, is afkomstig van sensoren – het zogenoemde Internet of Things dat een belangrijke rol speelt in de verregaande digitalisering die momenteel plaatsvindt.’

Applicaties die met elkaar kunnen communiceren

Vergelijk het met LEGO: de blokjes zijn er in alle vormen en maten, maar door bepaalde generieke eigenschappen kunnen ze met elkaar communiceren en samen bouwwerken vormen. Hetzelfde geldt voor FIWARE: uiteenlopende apps spreken dezelfde taal, waardoor ze elkaar kunnen versterken. Hierro: ‘Want waarom zouden de applicaties voor de ene stad niet ook in andere steden kunnen werken?’

Fysieke ontmoeting tussen developers en gemeenten

Waar FIWARE Labs doorgaans online platforms zijn, voegt het Nederlandse Lab hier de fysieke component aan toe. Zo worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar developers, gemeenten en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en face-2-face tot digitale oplossingen kunnen komen.

FIWARE Lab NL is ontstaan vanuit een consortium van private partijen, ondersteund door Economic Board Utrecht (EBU) en de provincie Utrecht. Hiermee is Nederland in de voetsporen getreden van landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.