Havinga is hoogleraar binnen de vakgroep Pervasive Systems aan de Universiteit Twente. Binnen het onderzoeksproject SenSafety, onderdeel van de publiek-private researchcommunity COMMIT, verdiepte hij zich in de modellen en algoritmen die nodig zijn om deze systemen aan te kunnen sturen. Er zijn vele toepassingsgebieden voor, maar het project richtte zich op één specifiek: dynamische verlichting, sensoren en smartphones voor een hogere publieke veiligheid.

Meten, verwerken en reageren

Havinga: ‘Pervasive systems zijn systemen die gebruik maken van draadloze apparaatjes of sensoren die autonoom kunnen meten, verwerken én reageren. Het gaat er dus niet alleen om dat een sensor geluid, luchtkwaliteit of aantallen meet, maar op basis daarvan ook kan beredeneren wat de actie moet zijn die daaruit volgt en deze vervolgens in werking zet. Het zijn kleine toegespitste computertjes.’

Van die ‘computertjes’ zijn er grofweg twee varianten: kleine zelfstandige apparaatjes, die bijvoorbeeld aan een lichtmast kunnen worden bevestigd, en onze smartphones. ‘Alle benodigde techniek voor pervasive systems zit ook in telefoons. Zonder dat de gebruiker overlast ervaart kunnen telefoons zelfstandig korte berichten naar elkaar communiceren en (geluids)metingen ter plaatse doen. De telefoon hoeft daarvoor niet eerst een verbinding aan te leggen, het kost dus weinig energie en data. Dit telefoonnetwerk en de vaste infrastructuur met sensoren kunnen met elkaar samenwerken', aldus Havinga.

Toepassing

Dat laatste heeft veel voordelen. Er ontstaat namelijk een netwerk waarmee opportunistic sensing kan plaatsvinden: er wordt alléén gemeten, verwerkt en gereageerd op de plek waar het op dat moment nuttig is. Een voorbeeld: in het geval van een calamiteit (extreme drukte, brand, gifitige stoffen, etc.) kan de openbare verlichting in sterkte, kleur en verloop worden aaangepast, zodat mensen in de buurt de de juiste richting op worden gestuurd om te vluchten. Of er kan een melding worden uitgezonden naar de telefoons in de buurt met het advies de plek te verlaten. Dezelfde telefoons kunnen ook nog worden ingezet om metingen te doen en zo de beschikbare informatie te verrijken.

En nu de markt

Er is veel interesse, met name onder overheden, veiligheidsbeambten en politie-eenheden, om met de technologie aan de slag te gaan. Ze kunnen door middel van dit systeem meer inzicht krijgen in mogelijk onveilige situaties en op basis daarvan real-time en preventief bijsturen. SenSafety is als project inmiddels afgerond, al blijft het onderzoek naar pervasive systems gewoon doorgaan. Havinga: ‘Nu is het aan de markt om er actief mee aan de slag te gaan. Als onderzoekers sturen we daar niet actief op aan. ’