initiatieven Omgevingswet

Kennis en budget beschikbaar voor initiatieven Omgevingswet

Het programma Samen aan de slag met Omgevingswet stelt kennis en financiële middelen beschikbaar voor initiatieven waarbij gewerkt wordt aan de doelen van de Omgevingswet. Dat meldt VNG op haar website.

Als voorbeeld worden het versnellen van de vergunningverlening of het verbeteren van de omgevingsinformatie genoemd. Voor dergelijke initiatieven biedt het programma Aan de slag met de Omgevingswet kennis en budget, via praktijkondersteuning.

Het programma stelt het volgende ter beschikking:

- Kennis via een groep experts die overheden kunnen inroepen.
- Geld (€10.000 max) aan een coalitie van meerdere overheden en bedrijven en/of onderwijsinstellingen die praktijkervaring willen opdoen met een bepaald initiatief. Wij stellen cofinanciering voor tot maximaal 50%, de partijen leggen ook zelf geld in.

Criteria voor deelname

Initiatieven moeten voldoen aan een aantal criteria. Samengevat de volgende:

  • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de doelen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet
  • Er wordt samen gewerkt aan het (leren) hanteren van de wet en werken aan de doelen van de wet
  • Het initiatief komt tot stand dankzij een coalitie (van verschillende overheden, onderwijsorganisaties, branches)
  • Er is sprake van cofinanciering (niet als er alleen kennis van experts gevraagd wordt)
  • Het initiatief moet leer- en aandachtspunten opleveren, deze worden kort en krachtig teruggekoppeld

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

In het programma Aan de slag met de Omgevingswet werken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, samenwerkende provincies/ Inter Provinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid samen aan de invoering van de Omgevingswet. Initiatieven kunnen zich melden tot en met 31 december 2016 via het aanmeldformulier.

Meer informatie: op de website van VNG

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen