In het evaluatierapport staat dat de gemeente bij vier op de tien bouwprojecten (woningen) moest ingrijpen, op een steekproef van 437.

Initiatief van Blok

Minister Blok wil marktpartijen deels zelf verantwoordelijk maken voor gemeentelijk bouwtoezicht op technische eisen. Uit een experiment van de gemeente Den Haag, waarbij bouwbedrijven het toezicht zelf mochten regelen door kwaliteitsbureaus in te huren, blijkt dat de sector daarvoor nog niet klaar is. De gemeente moest bij twee bouwprojecten ingrijpen om instortingsrisico’s te voorkomen. De onderzoekers die de evaluatie uitvoerden waarschuwen voor een hogere kans op verzakking en scheurvorming en een lagere kwaliteit in de bouw.

Sector nog niet klaar

Branchevereniging Bouwend Nederland geeft aan Trouw toe dat de sector nog niet klaar is voor de stap en reageert: ‘Het moet voor gemeenten, private kwaliteitsbureaus, aannemers en architecten wel helder worden wie welke taken en plichten heeft’.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste wijzigingen (van de site van VNG.nl):
- Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets Bouwbesluit 2012.
- De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.
- De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt.
- Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
- Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.

Niet onhaalbaar

Volgens Blok zijn de plannen ondanks de uitkomsten niet onhaalbaar. Hij benadrukt dat het pilots betreft en dat die juist worden gebruikt om dingen te verbeteren. De wet zal op zijn vroegst in 2018 van kracht gaan.

Bron: VNG, NOS, Trouw en Cobouw