Jackson stond in de Verenigde Staten tot 2014 niet bekend als een vooruitstrevende stad. Het werd eerder gelinkt aan misère. Het inwoneraantal loopt al jaren terug, de infrastructuur is van bedroevend niveau en de overheid kampte met tekorten. Toen burgemeester Tony Yarber in 2014 aan het roer kwam, had de stad al vier burgemeesters in twee jaar versleten en de inwoners zagen in Yarber vooral weer een passant met goede bedoelingen.

What Works Cities

Yarber toonde echter visie en daadkracht door de stad aan te melden voor het programma What Works Cities van Bloomberg Philantrophies. Deze organisatie van Michael Bloomberg is een begrip in de States en verstrekt gerichte subsidies om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het lukte burgemeester Yarber om van Jackson de eerste deelnemer van het nationale What Works Cities-programma te maken.

De burgemeester gaf zijn speechschrijver Justin Bruce de leiding over de eenmansafdeling Office of Innovation and Performance. Bruce – niet geremd door enige vorm van technische bagage – wordt door Yarber omschreven als iemand ‘met organisatie- en overredingskracht’. Eigenschappen die hij waardevoller inschatte dan kennis over big data en technische mogelijkheden.

Binnen twee maanden lanceerde de stad een analytisch beheerprogramma onder de naam JackStats en Bruce en Yarber namen metingen vanuit 49 datasets vanuit alle afdelingen onder de loep op zoek naar verbeterpunten.

Betrokken door data

De belangrijkste uitdaging ligt volgens Yarber echter bij de inwoners van Jackson. ‘Mijn droom is dat de inwoners betrokken zijn bij de stad omdat ze goed geïnformeerd zijn’, stelde hij in een speech, geschreven door Bruce. Bruce voerde het plan uit door eerst uitvoerig met de afdelingen te praten om zo een vinger te krijgen achter de data die voor hen het belangrijkst zouden zijn. Ook sprak de voormalig speechschrijver met potentiële stakeholders in de regio – waaronder hogescholen, ziekenhuizen en media – voor de vorming van partnerships.

Begin dit jaar lanceerde de stad haar Open Jackson Data Portal waarin de samenleving tot in detail de voortgang van de verschillende beleidsvelden kan inzien. Zo kunnen inwoners direct het aantal vacatures zien, de stijging in het aantal ondernemers, de afname van alliteratie en de betrokkenheid van de jeugd in het sociale leven.

Bekijk hier het dashboard van de stad.

De burgemeester trekt nog regelmatig door de stad om de inwoners te betrekken in de vooruitgang van Jackson. Yarber ziet open data als de tool om te laten zien hoe het met de stad gaat en waar ze nog kunnen verbeteren. Hij wil dat bewoners hem afrekenen op geboekte resultaten en wil de woelige jaren voor zijn regeerperiode – waarin onderbuikgevoelens de overhand hadden – weerleggen met harde cijfers.

Resultaten

De nadruk op datagedreven prestatiemanagement leidde binnen een jaar al tot aanzienlijke successen en besparingen. In de Verenigde Staten hoort de Homeowner Protection Act bewoners te beschermen van buren die hun huis verwaarlozen. In Jackson lag de handhavingsafdeling echter zo ver achter dat ze geen enkele controle meer had op de huizen en tuinen van inwoners. Door de verantwoordelijkheid te verschuiven van handhaving naar de politie pakte de stad de controle weer terug, wat leidde tot een verhogen van de woningwaardes van 1,72 miljoen dollar.

Door de invoering van geocoderingen werd het aantal dubbele boetes met 60 procent teruggedrongen, waardoor de gemeente het aantal klachten terugdrong en veel tijd bespaart. En de manager personeelszaken lukte het om het wervingsproces voor nieuwe vacatures terug te dringen met 50 procent.

Eén fte

Het bijzondere aan deze besparingen is dat ze behaald zijn door de inzet van slechts één extra personeelslid. Voormalig speechschrijver Jenner Bruce weet met de hulp van externe experts uit het What Works Cities-programma en gezond verstand significante resultaten te behalen.

De belangrijke les is dan ook dat smart cities al kunnen beginnen bij een man met visie en kleine gerichte ingrepen. Natuurlijk boeken megasteden bijzondere resultaten door de invoering van grootschalige netwerken, maar ook kleinere steden kunnen met beperkte middelen een betere stad creëren.