Amsterdam voert de lijst aan met een woningwaardegroei van 9 procent in het afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 232.000 naar 253.000 euro per woning. Elburg was de grootste daler met 9,2 procent. Op provinciaal niveau was de groei het sterkst in Noord-Holland. Ook in Limburg en Zuid-Holland steeg de WOZ-waarde meer dan gemiddeld. In Gelderland en Groningen bleef de gemiddelde woningwaarde gelijk aan die van 2015.

Hoogste woningwaarde in Utrecht

In de provincie Utrecht is de gemiddelde woningwaarde het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De provincie Groningen heeft per woning de laagste WOZ-waarde.

Vertraging

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging, omdat de woningvoorraad wordt getaxeerd naar de waarde van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde van woningen ligt nog wel bijna 14 procent onder het niveau van 2010.