De aanvragen voor windmolens in de haven van het havenbedrijf en NDSM Energie voldoen niet aan de eisen die de provincie Noord-Holland heeft gesteld aan nieuwe windparken. Vooralsnog zijn ze afgewezen, mede door de eis dat windparken van de provincie in één rechte lijn moeten staan en niet binnen 600 meter van woningen geplaatst mogen worden. Ook bereikte de haven geen overeenstemming met de eigenaren van oude windmolens. ­De gesprekken daarover lopen nog.

Vaarwel duurzaamheidsambities?

NDSM Energie is een Amsterdamse energiecoöperatie voor en door ondernemers op en rond de NDSM-werf. De vereniging van bedrijven is opgericht om dit bedrijventerrein te verduurzamen. Ook het havenbedrijf heeft vergaande ambities als het gaat om duurzaamheid. In de Visie 2030 staat onder andere: 'De haven blijft de motor van de economie, maar dan wel een slimme, snelle, schone en stille motor. De haven wil een steeds grotere rol spelen in de stofwisseling voor de stad en de regio: de bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffenrotonde en de batterijfunctie voor schone energie.'

Turbines die wel goedkeuring kregen

Aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam mag wel een windpark van zes nieuwe windmolens komen, net als verderop aan de Noordzeeweg; daar mogen de vier bestaande turbines worden uitgebreid met vier nieuwe. De plannen zullen nu worden voorgelegd aan een adviescommissie en Gedeputeerde Staten, samen met vier andere windparken in de provincie Noord-Holland.