• 30 lantaarnpalen
  • energieverbruik 51 watt
  • gebroken wit
  • lantaarnpaal 5 meter hoog
  • levering: 21 januari 2017

Daar zitten dus al twee fouten in.

Ten eerste: we kopen geen lampen meer, we huren. Door te huren stimuleer je:

  • schonere producten;
  • lage exploitatiekosten;
  • hogere restwaarde.

Voor alle betrokkenen zijn die voorwaarden van belang.

Ten tweede wordt de creativiteit beperkt met zo’n uitvraag. Als we nou een ‘het zou mooi zijn om duurzaam licht te hebben’-opdracht neerleggen bij lichtboeren, dan ontstaan de bijzonderste constructies. Is het zo belangrijk dat een lamp 51 watt verbruikt, of gaat het om het totale energieverbruik in de wijk? Of mag een lantaarnpaal ook afwijken van de normale vorm? Als er in eerste instantie maar licht is, toch? Maar is licht überhaupt wel een vereiste?

Licht huren

De droom is dat gemeenten en ontwikkelaars niet enkel lichtmasten huren voor 20 jaar, maar dat ze de vraag anders in de markt zetten. Je kunt ook zeggen: ‘zorg dat het hier de komende 20 jaar veilig is’. In dat geval laat je alle opties open en stimuleer je creativiteit. Is verlichting bijvoorbeeld nodig voor veiligheid? Onderzoekers toonden aan dat mannen met slechte intenties helemaal niet van donkere gebieden houden, omdat ze dan zelf ook weinig zien en hun aanwezigheid extra opvalt.

Op klaarlichte dag kun je zo een huis binnenwandelen.

‘Niets te zien hier, ik ben alleen mijn sleutel kwijt. Rijd maar rustig door, meneer de politieman!’

Aan de andere kant: wat is de relatie tussen de vergrijzing en het behouden van een veilige openbare ruimte?

Dat anders formuleren is een benadering die de mensen van de nieuwe wereld hanteren. Het vereist een veranderende denkwereld en een omschakeling van business- naar value cases. Niet langer moet de winst op de bankrekening het uitgangspunt vormen van ingrepen, maar de focus moet liggen op meervoudige waardeontwikkeling.

Je kunt de verlichting aanpakken, maar wellicht zijn er bedrijven die nog heel andere opties bedenken. En als je het begrip ‘veiligheid’ als uitgangspunt neemt, wil de verzekeraar misschien ook nog wel een stevige bijdrage leveren.

Geen vrijbrief

Dit betekent niet een vrijbrief zonder eisen.

Zo moet je van tevoren bijvoorbeeld heel goed afspreken welk serviceniveau je hanteert en hoe je dat meet. Wanneer heeft de dienstverlener zijn werk goed uitgevoerd? Als het aantal inbraken afneemt? Als mensen een veilig gevoel hebben? Als de lantaarnpalen werken? Die afspraken moet je helder communiceren en dit goed vastleggen op het moment dat je een opdracht formuleert (EMVI-bestek). Wat verwacht je voor het niveau dat je afspreekt?

De lichtsector is bij uitstek de sector om te experimenteren met dit soort constructies. Het is overzichtelijk en vooruitstrevend. Philips levert al circulair licht met de bijbehorende nieuwe contractvormen en is constant bezig met lichtinnovaties die de wereld verder brengen. Laten wij hun creativiteit niet beperken, laten we met z’n allen anders formuleren.

Vraag jezelf af wat je doelstelling is en welke rol licht daarin kan spelen.

Beeldbron: Office Nieuws