Operationeel directeur Ben Voorhorst: ‘In de komende jaren zal de opwek van duurzame elektriciteit een vlucht nemen en zullen er momenten komen waarop er nauwelijks meer grote centrales draaien. Juist dan is flexibiliteit nodig om fluctuaties op te vangen.’ TenneT gaat met de pilot bekijken of andere partijen dan conventionele centrales een rol kunnen spelen in het leveren van primair reservevermogen, onder andere met watergemalen, koelinstallaties, WKK’s, (gebruikte) batterijen, warmteboilers, zonnepanelen en windmolens.

Stabiliteit

De stabiliteit van het net is belangrijk om storingen of uitval van elektriciteit te voorkomen. Het is de taak van TenneT en de overige TSO’s (transmission system operators) in Europa om te zorgen voor een stabiele frequentie van het gekoppelde elektriciteitsnet. Daarvoor moet het aanbod van elektriciteit op elk moment exact overeenkomen met de vraag. Met de pilot wil TenneT onderzoeken of ook kleinere aanbieders zonder of met alternatieve elektriciteitscentrales primair reservevermogen kunnen leveren om afwijkingen in Europese netfrequentie te compenseren.

De planning is dat de pilotpartijen ENGIE, KPN, Peeeks en Senfal vanaf januari 2017 primaire reserve gaan leveren aan TenneT. Met de pilot wordt onderzocht in hoeverre de huidige eisen beperkend zijn voor kleine partijen en hoe de systemen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt voor levering van primaire reserve. Het is de bedoeling dat straks alle marktpartijen gebruik kunnen maken van de nieuwe en verbeterde mechanismen.

Bron: TenneT
Beeld: Gouwenaar