In de peiling geven de respondenten Blok een 4,9 als gemiddeld rapportcijfer. Met name directiefunctionarissen kwalificeren het beleid van Blok als schadelijk. Gemiddeld beoordeelt de corporatiesector Bloks beleid in relatie tot de verhuurdersheffing met het rapportcijfer 3,7. Onder directiefunctionarissen is dit zelfs een 3,0.

Minder investeringen

Wanneer de verhuurdersheffing aanblijft, kiezen de meeste corporaties (71 procent) ervoor minder te investeren in nieuwbouw. Ook verkoop van woningen (55 procent), huurverhogingen (46 procent) en verlaging van de bedrijfs- en onderhoudslasten (45 procent) zijn ‘populaire’ maatregelen ter compensatie. De overgrote meerderheid van de woningcorporaties is het dan ook oneens met Bloks visie op de investeringsruimte van de sector met betrekking tot nieuwbouw en renovaties.

28 miljard?

Drie kwart van de corporaties (75 procent) is het (volledig) oneens met de visie van Blok dat de sector 28 miljard beschikbaar heeft voor woningverduurzaming en -renovaties. Ruim een derde (34 procent) is het zelfs volledig oneens met Blok op dit vlak. Onder uitvoerend medewerkers is dit bijna de helft (45 procent) en onder directiefunctionarissen en managers respectievelijk 27 en 24 procent. Slechts één op de tien corporaties (11 procent) is het (volledig) eens met de visie van Blok op dit punt. Blok heeft hierbij onder directiefunctionarissen (16 procent) twee keer zoveel medestanders als onder uitvoerend medewerkers (8 procent).

Minder betaalbare woningen

Bijna twee derde van de corporatiemedewerkers (62%) vindt dat het heffingsbeleid van Blok ertoe leidt dat het voor huishoudens met de kleinste portemonnee moeilijker wordt om een huurwoning te vinden. Onder directiefunctionarissen en XL-corporaties is dit zelfs circa acht op de 10 (respectievelijk 77 en 80 procent). Achterliggende reden is dat woningcorporaties aangeven dat zij door de heffing onder andere minder kunnen investeren in nieuwbouw, en woningen zullen (moeten) verkopen. Samen met huurverhogingen zal dit leiden tot een afname van het aanbod betaalbare woningen.