Operations manager Harrie Arends bij High Tech Campus Eindhoven vertelt aan Duurzaamgebouwd.nl: ‘Voor ons als campus is het vanzelfsprekend dat bezoekers met de beste en allernieuwste technologie te maken krijgen. Technologie die zorgt voor een flinke energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Daarnaast hoeven we de komende tien jaar niet meer naar ons verlichtingssysteem te kijken, daar wordt voor gezorgd door Philips.’

Licht als service

Philips Lighting blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lichtarmaturen en het optimaal hergebruiken van de benodigde producten en grondstoffen. ‘Een circulaire economie richt zich op de ontkoppeling van groei door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een efficiënte manier’, stelt marketingmanager Kevin Raaijmakers van de verlichtingsleverancier. ‘Het stimuleert per definitie innovatie op het gebied van hergebruik van materiaal, componenten en producten.’

Blijvend innovatief

Het langdurige contract met de campus maakt het mogelijk om op een later moment nog meer innovaties te implementeren. ‘Bijvoorbeeld door de verlichting in te zetten als navigatiepunten, zodat de auto eenvoudig kan worden teruggevonden’, licht Raaijmakers toe. Begin september 2016 zijn de nieuw verlichte parkeergarages klaar voor gebruik.