Amsterdam gaat een pilot uitvoeren met verschillende beacons, kleine zendertjes van circa 4 tot 8 cm die op een specifieke locatie informatie en signalen kunnen versturen naar smartphones in de buurt. Dat gebeurt via bluetooth. Hierdoor is het mogelijk om diensten op maat aan te bieden, mits de gebruiker daar toestemming voor geeft, bluetooth aan heeft staan en de bijbehorende app heeft geïnstalleerd. Developers kunnen het gebruik van beacons verwerken in hun applicaties, bijvoorbeeld zodat ze in de buurt ervan een melding krijgen op hun smartphone. Met de privacy zit het wel goed, het is namelijk eenrichtingsverkeer. De beacons halen dus geen informatie van de smartphone af.

Veel mogelijkheden

Het beacon-netwerk kan helpen bij het reizen met het openbaar vervoer, het ontdekken van bezienswaardigheden en het plannen van de efficiëntste route. Een mooie toepassing is ondersteuning van slechtzienden. Deze kunnen middels een beacon audio-informatie ontvangen over hoe ze bij het juiste perron komen. In Londen bestaat sinds 2014 zo’n app, Wayfindr. Via de zendertjes krijgt de gebruiker instructies over wanneer hij of zij de kaartjesautomaat nadert, hoeveel treden de trap heeft en welke richting de metro opgaat.

De invulling van de beacons laat de gemeente echter over aan anderen. Projectleider Ron van der Lans aan technologiewebsite Tweakers: ‘Dat is geen taak van de overheid, maar iets voor de markt.’ Via een open netwerk is de data daarom te bereiken.

Experiment

Op kleinere schaal is al eerder geëxperimenteerd met de beacons in Amsterdam. Honderd zendertjes zijn verspreid over de stad opgehangen. Van der Lans hoopt dat aan het einde van 2016 alle bussen, trams, metro's en hun haltes over beacons beschikken en dat er apps zijn die daarmee werken. De gemeente roept daartoe developers op om aan de slag te gaan en diensten te ontwikkelen.

Daarom is een open netwerk gerealiseerd (vergelijkbaar met open data) waar alle app-ontwikkelaars gebruik van kunnen maken. De stad gebruikt hierbij de technologie van Google voor het managen van de open beacon-netwerken. Geïnteresseerde developers kunnen zich aanmelden via Ron van der Lans: r.van.der.lans@amsterdam.nl.