Omdat er steeds meer verzoeken binnenkomen van burgers die de openbare ruimte zelf willen beheren, heeft de gemeente Vechtstroom spelregels opgesteld

Spelregels voor zelfbeheer

Omdat steeds meer verzoeken bij gemeenten binnenkomen van burgers die de openbare ruimte zelf willen beheren, heeft de gemeente Vechtstroom spelregels vastgesteld voor zelfbeheer.

Iedereen die zelf een deel van de openbare ruimte wil beheren, kan dat aan de gemeente laten weten, schrijft de gemeente Vechtstroom op haar website. 'Hierbij kan worden gedacht aan "adoptiegroen": een stukje openbaar groen dat wordt geadopteerd door inwoners. Deze bewoners kunnen dan zelf bepalen welke begroeiing zij op die plek willen en ze verzorgen en onderhouden het zelf. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld een bankje of een speeltoestel.'

Burgers die een stukje openbaar groen bij hen in de buurt willen 'adopteren', kunnen dit kenbaar maken via het meldpunt leefruimte op de website van de gemeente. De gemeente onderzoekt dan of het gewenste stuk daarvoor in aanmerking komt. Zo controleert de gemeente bijvoorbeeld of ze wel eigenaar is van dat stuk grond en of er geen kabels en leidingen liggen.

Wethouder Linda van Dort, Gebiedsgericht werken: 'We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat inwoners betrokken worden bij elkaar en bij hun wijk. Dit beleid past in de trend waarin we burgerkracht willen bevorderen en inwoners steeds meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving.'

Wilt u meer weten over soortgelijke initiatieven of reflecteren op uw rol als gemeente in relatie tot de veranderde verwachtingen vanuit de samenleving en de Omgevingswet? Kom dan naar het Landelijk Congres Openbare Ruimte op donderdag 6 oktober in Leeuwarden. 
De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen