In Drenthe en Zeeland wonen de meeste inwoners die hun eigen energie (deels) opwekken, respectievelijk 25 en 23 procent. Daarnaast blijkt de animo onder gezinnen met kinderen een stuk groter dan onder eenpersoonshuishoudens.

Geen geld, geen gezicht, generatiekloof

Mensen die interesse hebben om zelf energie op te wekken maar nog geen zonnepanelen op hun dak hebben, hebben daar uiteenlopende redenen voor. Dit blijkt uit onderzoek van energieleverancier Vrijopnaam, uitgevoerd door PanelWizard. De meest gehoorde bezwaren zijn financieel van aard: men vindt zonnepanelen te duur, heeft er simpelweg geen geld voor of denkt dat het te lang duurt om de investering terug te verdienen.

Voor huurders of bewoners van een appartement lijkt zelf zonne-energie opwekken überhaupt geen optie. Daarnaast geeft 12 procent van de respondenten aan het niet te willen, omdat ze zonnepanelen lelijk vinden. Verschil tussen de generaties: ouderen zeggen al groene stroom af te nemen, en jongeren hebben er geen geld voor of weten niet hoe ze het moeten regelen. Ook geven veel mensen aan dat het slecht te rijmen is met plannen om te verhuizen.

Je eigen zonne-energie met zonnepanelen op afstand

Vele lokale energiecoöperaties die de laatste jaren in opkomst zijn, bieden voor een deel van de belemmeringen een oplossing: een zonnepaneel in een zonnepark. Wel zonnepanelen, maar niet op je eigen dak. De investering blijft echter groot en je kunt er niet zomaar mee stoppen. Sinds kort biedt energieleverancier Vrijopnaam een nieuwe, eenvoudige oplossing voor zonnepanelen op afstand. Het vraagt een lagere investering, is voor iedereen makkelijk toegankelijk en biedt flexibiliteit; je kunt je investering makkelijk op- en afbouwen en bij een verhuizing verandert er niks.

Profit, Planet, Poetin

Alle respondenten zien meerdere goede redenen om je eigen energie op te wekken. Natuurlijk wordt besparing op je energiekosten genoemd. Liefst 80 procent geeft aan dat dit voor hen een belangrijk argument zou zijn. Op de tweede plaats komt dat het minder belastend is voor het milieu. Opvallend is dat mensen ook als voordeel zien dat ze minder afhankelijk worden door zelf energie op te wekken. Drie op de tien mensen vinden het namelijk belangrijk dat Nederland minder afhankelijk wordt van landen in het Midden-Oosten of Rusland. Minder afhankelijk zijn van je energieleverancier wordt even vaak genoemd.