De zelfrijdende bus, gefabriceerd door het Duitse autoconcern Daimler AG, communiceert met de infrastructuur en verzamelt eigen sensordata. De busbaan is voor een groot gedeelte afgesloten, maar op een aantal stukken van het traject, bijvoorbeeld op kruispunten, komt de bus op de openbare weg. Tijdens de testritten kon een chauffeur in de bus alle systemen voortdurend monitoren en indien nodig ingrijpen. De bus heeft reguliere snelheden gereden.

Aanpassen aan verkeer

Om de zelfrijdende bus op de openbare weg te laten rijden, moet het voertuig kunnen communiceren met verkeerslichten en andere wegkantsystemen. Vialis heeft daartoe 19 wegkantsystemen van het Schipholtraject voorzien van technologie. Door communicatie tussen de bus en de verkeerslichten anticipeert de bus op toekomstige verkeerssituaties. Zo wordt de zelfrijdende bus een paar honderd meter vóór een verkeerslicht al herkend, waarop deze de bus prioriteit kan geven. De bus ontvangt ruim voor het bereiken van het verkeerslicht de melding of het licht tijdig groen wordt en past zijn snelheid hier automatisch op aan.

Samenwerking

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in het afgelopen halfjaar tekende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu samen met haar Europese collega’s de Declaration of Amsterdam. Hiermee zetten zij een belangrijke stap op weg naar Europese regelgeving om het gebruik van zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. Samenwerking tussen overheden en markt werd hierbij als kritische succesfactor benoemd. Waar de markt technische oplossingen en innovatiekracht levert, creëren lokale, regionale en landelijke overheden de randvoorwaarden om de verkeersveiligheid, maar ook aspecten als security, privacy en aansprakelijkheid te waarborgen.

Ambities voor slimme mobiliteit

De proef onderstreept de ambities van Nederland als testland voor ontwikkelingen rond slimme mobiliteit en zelfrijdende voertuigen. Meer automatische functies en verbondenheid bieden volgens het ministerie voordelen voor de verkeersveiligheid, een betere doorstroming, een comfortabele manier van vervoer, efficiënter gebruik van de infrastructuur, minder files en minder CO2-uitstoot.

Minister Schultz zet hierop in, bijvoorbeeld door testen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken, te investeren in slimme mobiliteit via het Investeringsprogramma Beter Benutten en initiatie van de ‘Experience’, waarbij ze samen met haar Europese collega’s in een stoet van 28 hoog geautomatiseerde voertuigen door het reguliere verkeer van Amsterdam reed.

Bron: Rijksoverheid