Het komende halfjaar werken Stec Groep, Hekkelman en de Radboud Universiteit in opdracht van het Rijk aan een nieuwe handreiking voor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Uitgangspunt is een zo praktisch en gebruiksvriendelijk mogelijke handreiking voor diverse overheden en marktpartijen, ook met als doel de onderzoekslasten voor goede plannen te verminderen. Om die reden zoeken de partijen naar best practices.

Sinds 2012 is de Ladder opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Het ministerie van IenM werkt aan een nieuwe Ladder die eenvoudiger is en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Op 23 juni jl. heeft de minister de concepttekst voor de nieuwe Ladder en de daarbij behorende (concept-)toelichting aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees daarover hier meer. Tot medio september vindt een internetconsultatie plaats waarbij iedereen kan reageren op de voorgestelde wijziging van de Ladder .

Deze best practices worden gezocht:

  • IJzersterke Ladderonderbouwingen voor bestemmingplannen die stand hielden bij de Raad van State voor bijvoorbeeld wonen, bedrijventerreinen, winkels, kantoren en/of overige stedelijke functies.
  • Laddermotiveringen voor flexibele planvormen, bijvoorbeeld voor een gebied met gemengde bestemmingen of een globaal plan dat meerdere bestemmingen planologisch mogelijk maakt.
  • Ladderproof beleid dat helpt bij toepassing van de Ladder in bestemmingsplannen, bijvoorbeeld toekomstgericht Ladderproof detailhandelsbeleid, woonagenda’s, visie op inbreiding en transformatie en structuurvisie leegstand.
  • Regionale en provinciale afspraken en programmering gebaseerd op de Ladder, bijvoorbeeld voor wonen, recreatiewoningen, bedrijventerreinen, winkels en kantoren.

Heeft of kent u goede voorbeelden? U kunt ze voor 15 september 2016 insturen via b.timmen@stec.nl.