Van 6 t/m 8 juli bezochten de jongeren verschillende plekken in en rond Wijk aan Zee. Ze ontmoetten stakeholders en kregen presentaties over de naderende Omgevingswet. Zo spraken ze op het dorpshuis van Wijk aan Zee met acht verschillende stakeholders, bezochten ze het fabrieksterrein van Tata Steel en kregen ze een presentatie over de opslag en het gevaar van nitraatfilms in nabijgelegen bunkers.

Wijk aan Zee

Het leverde een divers beeld op van de gevaren, maar ook de kansen voor Wijk aan Zee. Het dorp ligt tussen Tata Steel, het beschermde duinlandschap en de zee ingeklemd. Daarnaast vergrijst de bevolking en dreigen belangrijke voorzieningen te moeten sluiten. Wijk aan Zee wil graag nieuwe woningen bouwen, maar door de verschillende veiligheids- en natuurissues is er weinig ruimte om nieuwe woningen te ontwikkelen. Stuk voor stuk factoren die een rol moesten spelen in de integrale omgevingsvisie die de deelnemers opstelden.

Industrial Dunes

De winnende groep versloeg de vier andere groepen door de nadruk te leggen op de kansen die de Omgevingswet biedt aan de hand van flexibilisering. In de visie met de naam Industrial Dunes mogen nieuwe woningen worden gebouwd, maar de inwoners zijn zélf verantwoordelijk voor het risico dat ze nemen door te wonen in een gebied waar de externe veiligheid op gespannen voet staat met de leefbaarheid. Ook pleit de groep voor een intensievere relatie tussen de industrie en het dorp via de levering van restwarmte en de beoefening van extreme sporten.

Twee vacatures

De cheque van 2.000 euro werd uitgereikt door Peter Torbijn, directeur Veiligheid en Risico bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit was niet de enige prijs die werd uitgereikt. Ook werden onder de 23 deelnemers twee vacatures uitgeschreven: eentje bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een bij de Omgevingsdienst IJmond. Een unieke kans voor de talenten om betaalde ervaring op te doen binnen deze organisaties en voor de organisaties een unieke kans om nog langer gebruik te maken van het talent uit deze groep via een eenjarig traineeshipprogramma.

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving

In opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu organiseerde het Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving voor de derde maal een Summerschool voor studenten, recent afgestudeerden en jonge professionals. In de voorgaande edities werd onder meer gekampeerd op de Maasvlakte en werd een stadje in het Ruhrgebied geanalyseerd.

Beeld: Piktsjers / Rob Acket