Het thema van het bezoek was publiek-private samenwerking en de vraag hoe je bouwt voor verschillende doelgroepen.  Ze bezocht daarom de locaties van twee voormalige ziekenhuizen.  

Op het terrein van het voormalige Geertruiden Ziekenhuis zag ze hoe een binnenstedelijke locatie wordt getransformeerd naar een grote woningbouwlocatie. Enkele oude gebouwen zijn blijven staan en worden appartementen. Op de andere plek, de nabijgelegen de St. Jozeflocatie, worden wonen en zorg samengebracht.

‘In Deventer heb ik gezien hoe door alle betrokken partijen samengewerkt wordt om woningbouw voor elkaar te krijgen. Daardoor ontstaat, ook als er onverwachte ontwikkelingen zijn, het vertrouwen dat het voor elkaar komt’, zei minister Keijzer van VRO na het bezoek.

Samenwerking in Deventer

Ze was uitgenodigd door Overijssels gedeputeerde voor wonen en ruimtelijke ordening Liesbeth Grijsen. De regionale BBB-bestuurder kent de situatie in Deventer goed: ze woont er en was er wethouder.

‘Centraal in het bezoek stond de goede samenwerking tussen ministerie, provincie Overijssel, gemeenten, marktpartijen en woningbouwcorporaties’, zegt Grijsen.

Wethouder Van Essen ging tijdens het bezoek in gesprek met de minister over de Deventer aanpak tegen netcongestie. Hij vertelde hoe hij het voorkeursrecht heeft ingezet met het oog op het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. ‘Dat moet ook bijdragen aan onze woningbouwopgave.’

Verder ging hij in op ‘verslimmen’ van het stroomnet, zodat voorzieningen zoals sporthallen en buurthuizen in nieuwe woonwijken aangesloten kunnen worden.  

‘Dat kan ook gewoon: als overdag de mensen uit de woonwijk weg zijn is er voldoende capaciteit voor maatschappelijke voorzieningen. Daarover hebben we nu een pilot bij Kop Handelskade in de binnenstad met Enexis.’ Het project heeft volgens de wethouder wel nog als opgave om uit de pilotfase te raken. ’

Utrecht, Eindhoven en Den Haag

Het bezoek van Keijzer aan Deventer was een samenloop van omstandigheden, zegt een woordvoerder van de minister. De uitnodiging van de provincie en de stad kwam naar voren bij het maken van een inwerkprogramma.

Morgen brengt ze een bezoek aan Utrecht. Ze gaat naar polder Rijnenburg, de grootste buitenstedelijke woningbouwlocatie van de stad met plek voor zo’n 25.000 woningen, waar ook windmolens, infrastructuur en groen een plek moeten krijgen.

Verder gaat ze naar de binnenstedelijke woningbouwlocatie Merwedekanaalzone, waar ze spreekt over grondbeleid en gemeentelijk instrumentarium in de planvorming en naar het Beurskwartier, nabij Jaarbeurs en Utrecht CS, voor een gesprek met bewoners over participatie.

Maandag 15 juli bezoekt Keijzer het transformatieproject De Caai in Eindhoven. Hier wordt het voormalige Campina-fabriek getransformeerd naar woningen en bedrijven.

Het gaat bij dit werkbezoek onder meer over integrale gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke transformatie, innovatief ondernemerschap, goede bewonersparticipatie en betaalbare middenhuur.  

Het bezoek aan Den Haag Zuid-West op woensdag 17 juli vindt plaats in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Hierbij komt onder meer de aanpak van ondermijning in een oude winkelstraat ter sprake, evenals het inzetten van onbenut arbeidspotentieel. Ook gaat het hier over de aanpak optoppen