Het aandeel conflicten blijkt uit een rondvraag van de vereniging onder de eigen leden. In 2023 werden hiervoor al 125 rechtszaken gevoerd. Onder meer over onderhoudskosten, betalingen, overlast en het besluitproces binnen de VvE.

Het gaat om conflicten die langere tijd lopen en veel kosten meebrengen. Dit schaadt het functioneren van de VvE en het woonplezier van de bewoners. Het belemmert ook het onderhoud van het complex zelf, waaronder de verduurzaming van het pand.

De vereniging roept de nieuwe regering daarom op om een laagdrempelige en landelijke methode te faciliteren waarmee geschillen binnen VvE’s snel worden verholpen.

‘We zouden graag zien dat de overheid VvE’s stimuleert om eerst met elkaar tot een oplossing te komen', zegt Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis.

Wijkrechters en zelfhulp 

Lukt dat niet, dan ziet de vereniging heil in een landelijk netwerk van wijkrechters. In Nederland worden al steeds meer proeven gedaan met wijkrechtbanken, waarbij kantonrechters zich meer richten op lokale problematiek en toegankelijkheid.

‘Deze wijkrechters kunnen snel uitspraak doen zonder ingewikkelde langdurige procedures, en voorkomen de inschakeling van dure advocaten', legt Kremer uit.

Uit onderzoek van de vereniging blijkt dat VvE's toch liever eerst zelf op zoek gaan naar een toegankelijke en kosteloze oplossing, nog zonder hulp van het Rijk of wijkrechters. Daarom wijst VEH naar een derde hulpmiddel.

'Voor de regio Noord-Holland is vanuit de rechtbank een online platform in het leven geroepen dat betrouwbare informatie biedt en tips geeft om er zelf uit te komen', vertelt Kremer. ‘Zoiets zou voor iedere VvE beschikbaar moeten zijn.’

Meerdere factoren 

De vereniging wijst op meerdere factoren die binnen een VvE een geschil kunnen veroorzaken. Zo zijn VvE-leden vaak niet goed op de hoogte van hun rechten en plichten. Vooral startende kopers weten onvoldoende hoe ze hun invloed kunnen laten gelden en ervaren een afstand tot de VvE.

‘Ook voelen bewoners zich steeds vaker niet verbonden met elkaar en ontstaat er onbegrip voor elkaars situatie', vervolgt Kremer. ‘Dan kan het vertrouwen in en de houding van het bestuur het verschil maken tussen onenigheid de kop indrukken of verder laten escaleren.’

Oplopende geschillen kunnen zorgen dat het bestuur opstapt. ‘Vervolgens wordt het lastig om nog gemotiveerde bestuurders te vinden. Terwijl een goed bestuur belangrijk is om als VvE gezond te blijven.'