Het gaat om een mix van kleine en grotere gemeenten verdeeld over het hele land, meldt de Retailagenda. De aanvragen hebben betrekking op de aanpak van een enkele winkelstraat tot het versterken van het kernwinkelgebied. 

De projectvoorstellen worden de komende tijd beoordeeld door analisten en de beoordelingscommissie van specialisten van de RVO, waarna een ranking wordt opgesteld.  

Gekeken wordt onder meer naar samenwerking met twee private partijen, haalbaarheid en of de plannen een oplossing bieden voor het geschetste probleem?  

De aanvragen die het hoogst eindigen komen het eerst in aanmerking voor financiering, tot het beschikbare budget is uitgeput.  

Naar verwachting wordt eind november bekendgemaakt welke gemeenten financiering ontvangen en kunnen starten met het transformeren van hun winkelgebied. 

100 miljoen euro

In 2023 konden negen gemeenten in de derde ronde 26 miljoen euro verdelen. In 2022 was 22 miljoen beschikbaar voor elf gemeenten. 

In totaal is 100 miljoen beschikbaar winkelgebieden in vier rondes, waarvan een deel van het geld wordt ingezet voor communicatie en kennisdelen. In 2027 volgt het eindrapport. 

Of er meer rondes komen, ligt aan het nieuwe kabinet. Daarvoor moet eerst nieuw budget beschikbaar worden gesteld. Dat ligt mogelijk deels bij minister Mona Keijzer van VRO, die eerder als staatssecretaris van Economische Zaken betrokken was bij de Impulsagenda.