De City Deal Tijdloze Grachten is ontstaan vanuit een gedeelde urgentie als het gaat om het behoud van onze historische kades, bruggen en sluizen in binnensteden, schrijft Agenda Stad. 

Grachten horen bij het nationale erfgoed van Nederland, maar vragen ook veel onderhoud. In het recente verleden is dat meerdere keren misgegaan, zoals het instorten van een kademuur vlak voor de Sinterklaasviering in Utrecht. 

De city deal moet steden met grachten bijeenbrengen om te leren van elkaars ervaringen, bijvoorbeeld met nieuwe technieken voor onderhoud en herstel. 

Mobiliteit en vergroening in grachten

‘Wat ooit begonnen is vanuit de invalshoek van sec renoveren en onderhouden, is nu uitgegroeid tot een integrale aanpak waar verschillende thema’s samenkomen’, aldus dealmaker Tim Op ’t Hoog van het ministerie van BZK. 

Daarnaast zoeken de deelnemers van de city deal naar aanknopingspunten voor het gebruik van de grachten. Dan gaat het onder meer over de rol van het water in het mobiliteitsvraagstuk.  

Dan gaat het niet alleen om boten in de grachten, maar ook bouwwerkzaamheden vanaf pontons en de draagkracht van historische bruggen en kades. 

Ook willen de aangesloten gemeenten weten wat grachten kunnen betekenen voor groene infrastructuur zoals regenwateropvangsystemen en groene oevers.  

Aquathermie uit de grachten

Verder ligt er de vraag hoe warmte en koelte uit grachten met aquathermie gefaciliteerd kan worden en de rol van grachten in de ondergrond van historische binnensteden. 

Uiteindelijk heeft de city deal vier werklijnen: samenwerken en agenderen, behoud van constructies, renovatie in synergie met stedelijke opgaven en opschalen en ontsluiten van de grachten.