Advertentie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar verkooptransacties over het jaar 2015 openbaar gemaakt. De data over vastgoed van het Rijk staat op data.overheid.nl.

Gegevens over rijksvastgoed openbaar gemaakt

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar verkooptransacties over het jaar 2015 openbaar gemaakt. De data is online in te zien op data.overheid.nl. Het gaat om gegevens over bijvoorbeeld verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en gevangenissen.

Het openbaar maken van alle verkoopgegevens is een eerste stap. De komende drie jaar worden ook andere datasets over vastgoed van het Rijk voor iedereen toegankelijk. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over huur en aankoop van vastgoed, een overzicht van alle gebouwen en gronden van het Rijk, (ver)bouw- en renovatieprojecten, kunst in en bij rijksgebouwen, monumenten in staatsbezit en gegevens over verhuur en pacht. Na publicatie worden alle gegevens regelmatig geactualiseerd. Alleen commercieel vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens worden niet gepubliceerd.

Transparantere vastgoedmarkt

Vooral met het openbaar maken van koop- en verkoopgegevens levert het Rijksvastgoedbedrijf een bijdrage aan een transparantere vastgoedmarkt. Taxateurs kunnen hun taxaties daarmee professioneel onderbouwen, reële vastgoedwaarderingen zijn belangrijk voor (internationale) institutionele beleggers. Verder sluit het beschikbaar stellen van datasets aan bij hoe het Rijk in het algemeen met gegevens om wil gaan: ‘alles is openbaar, tenzij...’. Zo veel mogelijk gegevens worden vrij toegankelijk. Iedereen mag deze open data gebruiken, zonder bronvermelding of beperking in wat met de data mogelijk is.

Meer lezen:
Gerealiseerde verkopen vastgoed Rijksoverheid
Rijksvastgoedbedrijf

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen