Die aandacht is te verklaren. De miljoenen tuinen in Nederland hebben een gezamenlijke oppervlakte van meer dan tien keer het Nationale Park De Hoge Veluwe. 

‘Hitte- en waterstress zijn de grootste uitdagingen, maar ook biodiversiteit zien wij als gemeente als een belangrijk onderwerp’, zegt Jochem van Rhijn, watermanager bij de Limburgse gemeente Echt-Susteren.  

Zijn gemeente is een van de laatste toevoegingen aan het landelijke netwerk van Stichting Steenbreek. ‘Een groot deel van de uitdaging ligt echter niet alleen in de openbare ruimte, maar ook op privé-eigendom. 

De vergroeningsopgave is lang niet meer een opgave van enkel gemeenten, vindt ook Maaike Jansen, beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Overijsselse gemeente Rijssen-Holten.  

‘Wij willen meer groen in onze gemeente en minder stenen en asfalt. Daar werken wij als gemeente aan, maar we hebben ook de hulp van onze inwoners en bedrijven nodig’, zegt ze. 

Volgens de Nederlandse tuin- en balkonbezitter ligt de bal juist nog altijd het meeste bij de overheid, toonde een onderzoek vorig jaar aan. Het gaat om 79 procent met deze mening.  

Zo’n 66 procent van ondervraagden vindt het specifiek een taak van de gemeente, omdat het Rijk op een te grote afstand zou staan.  

Gemeenten ontzorgen 

Naast dat gemeenten al jaren werken aan het vergroenen, helpt het volgens gemeenten als Rijssen-Holten om gezamenlijk op te trekken in de vergroeningsopgave met andere gemeenten en groenorganisaties.  

‘Bijvoorbeeld bij een herinrichting van een straat om de bewoners mee te krijgen om hun tuin te vergroenen. Dus echt op projectniveau. 

Rijssen-Holten is ook geholpen door algemene bewustwordingsacties en campagnes. Zo maakt de stichting flyers gericht op nieuwbouwwijken waar tuinen nog ingericht moeten worden. Dit ontzorgt gemeenten en geeft hen handvaten om contact te leggen met woningcorporaties en ontwikkelaars. 

Met de aanmeldingen van Echt-Susteren, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Borger-Odoorn zijn nu 190 gemeenten lid van het landelijke groennetwerk van Stichting Steenbreek.  

In de afgelopen jaren hebben zich naast gemeenten ook vrijwel alle provincies, veel waterschappen en een aantal woningcorporaties zich aangesloten.