Rotterdam legde het ontwerpbestemmingsplan op 29 december 2023 ter inzage, en daarom geldt de Omgevingswet niet, maar nog de oude regels rondom een bestemmingsplan, schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad 

Het stadsbestuur is al langer bezig met de verplaatsing van Codrico. ‘Het bedrijf heeft een hoge milieucategorie en het havenbekken en de kade worden nog intensief gebruikt door vrachtverkeer. Met een steeds drukker wordende stad gaat dit knellen.’ 

Aan weerszijden van het gebied worden op dit moment al woontorens gebouwd, met een commerciële plint. Door de verplaatsing van Codrico wordt de locatie verder ontwikkeld als hoogstedelijk woongebied. 

In totaal komen er 1.500 woningen op Katendrecht, waarvan de helft betaalbare huur- en koopwoningen, waarvan 10 procent sociale huurwoningen. Daarvoor heeft de gemeente een Rijkssubsidie van 11 miljoen ontvangen vanuit de Woningbouwimpulsregeling. 

Woningen komen onder andere in het monumentale fabrieksgebouw met de iconische groene kubus. Dat wordt getransformeerd tot een woongebouw. De silo’s uit 1954 krijgen een culturele functie.  

Kantoorruimte en horeca 

In de plannen is ook plaats voor 350 ondergrondse parkeerplaatsen en 3.800 plekken voor fietsparkeren. Ook komen er een hotel met 82 kamers, 10.000 m2 kantoorruimte en veel ruimte voor horeca. Dat is meer dan in de Nota van Uitgangspunten in 2021 is afgesproken. 

Het hele terrein en de kade worden een groen en openbaar toegankelijk gebied. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor groen op de daken, op balkons en in de openbare ruimte, aldus B en W. 

De ontwikkeling is ook een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Rijnhaven. Door het verhuizen van de fabrieksactiviteiten kunnen Rotterdammers straks langs alle kades van de Rijnhaven lopen. Het rondje Rijnhaven is dan echt af.  

RED Company en Powerhouse Company 

Projectontwikkelaar RED Company en architectenbureau Powerhouse Company gaan de herontwikkeling van het Codrico-terrein realiseren. Met de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst is ervoor gezorgd dat de fabriek gaat verhuizen naar de Spaanse Polder. Dit maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van het vrijgekomen terrein. 

De raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruimte geeft indieners van de inspraakronde de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten. Vervolgens besluit de gemeenteraad naar verwachting in oktober 2024 over de plannen voor het Codrico-terrein.