‘We zijn blij dat we nu de kennis en expertise van Heijmans aan boord hebben om deze ingewikkelde puzzel samen te gaan leggen en de volgende stap te zetten’, zegt wethouder Rik Thijs voor klimaat en energie van de gemeente Eindhoven. 

Heijmans, met activiteiten in vastgoed, bouw, techniek en infra, ontwerpt het collectieve warmtenetwerk samen met de gemeente voor het aardgasvrij maken van in potentie 8.000 woningen in Noordoost. In de eerste fase van de realisatie gaat het om 1.800 woningen. 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven is de bron van warmte voor het collectieve warmtenet. Heijmans en gemeente Eindhoven zoeken nog naar de meest efficiënte manier om deze restwarmte te benutten. 

Aanleg warmtenet gaat lang duren 

Maarten Kokshoorn, manager energie bij Heijmans, waarschuwt dat de aanleg dan ook wel even gaat duren. 

‘Dit project kost logischerwijs meer tijd en is arbeidsintensiever dan het realiseren van een warmtenet in een nieuwbouwwijk. Naast de technische kant, is er de impact op bewoners, infrastructuur en woningen.’ 

De totstandkoming gaat volgens de gemeenten en Heijmans gepaard met een uitgebreid participatietraject van bewoners. 

In de overeenkomst is naast het ontwerpen en aanleggen ook vijf jaar onderhoud opgenomen. Na de eerste vijf jaar heeft de gemeente nog twee keer de optie om het onderhoudscontract met Heijmans te verlengen. 

De omzetwaarde is 35 miljoen euro voor het ontwerp en de realisatie van de eerste fase. In september 2024 gaat het bouwteam van start. 

Het is niet het eerste warmtenet in Eindhoven. Het Eindhovense bedrijf Ennatuurlijk exploiteert elders in de stad een warmtenet voor zo’n zevenduizend huishoudens en veertig bedrijven.