Vanuit de traditie dat stad en regio onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, werken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude samen aan één Omgevingsvisie 2040, nadat zij al samen een pilot vormden. In de regionale agenda van Hart van Holland laten de tien gemeenten gezamenlijk zien hoe zij het hoofd bieden aan belangrijke fysieke opgaven.

Integrale benadering

De gemeenten hebben elkaar nodig voor grote vraagstukken als klimaatveranderingen, bodemdaling of het bouwen van 30.000 nieuwe woningen. Een integrale benadering – bijvoorbeeld door te werken met thema’s of deelgebieden – moet het denken vanuit sectorale deelbelangen vervangen. Het opent het gesprek met ambtenaren, ondernemers, kenniswerkers en inwoners uit de regio.

Eind 2016 buigen de tien gemeenteraden en hun colleges zich over het concept. In 2017 starten naar verwachting de uitvoeringsplannen. Klik hier voor meer informatie over de samenwerking.

Pilots

De pilot waaruit deze plannen voortkomen, is een initiatief van het ministerie van IenM en de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP). Het doel van de pilots, die van 2014 tot 2015 liepen, is ervaring opdoen met de omgevingsvisie om zo beter voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Behalve in de regio Leiden vonden ook pilots plaats in de provincie Groningen, de Vereniging Markdal en de gemeenten Meerssen, Oirschot, Uden, Utrecht, Voorst en Zoetermeer.

Het complete artikel, geschreven door Gerwin Gabry (KuiperCompagnons) en Maarten Hoorn (Platform31), is te lezen in ROmagazine #7/8, dat vanaf nu verkrijgbaar is.

Beeld: Gemeente Leiden