Het bedrag is beschikbaar tot en met 2025. Daarvan is 8.766.440 euro provinciaal geld en het resterende bedrag komt van samenwerkingsprojecten en subsidies.

De provincie gaat investeren in projecten die bijdragen aan betere stedelijke netwerken. Eén daarvan is het creëren van meer mobiliteitshubs, die de provincie wil inzetten voor de nieuw te bouwen woonwijken van de komende jaren.

De nieuwe woonwijken vragen volgens de provincie om een duurzame inrichting en goede bereikbaarheid. Mobiliteitshubs dragen daaraan bij door verschillende reizigers te laten overstappen op treinen, bussen, trams, fietsen, deelauto’s of –scooters. In november stelde de provincie een strategie op voor een netwerk van mobiliteitshubs.

De provincie wil ook meer ruimte op straat creëren. Ze zet in op autodeelprojecten en stimuleren mensen om vaker op de fiets of met het ov te laten reizen.

Ook gebruikt de provincie verschillende smart mobility maatregelen om drukte te voorkomen bij wegwerkzaamheden, evenementen en op drukke dagen naar recreatiegebieden.

Noord-Holland wil haar ov versterken door de (on)mogelijkheden van zelfrijdende bussen te onderzoeken. Dat doet de provincie deels vanwege de huidige personeelstekorten.

‘Technisch is het mogelijk', zegt de provincie. ‘Wie weet rijdt een bus zonder buschauffeur over een tijd van A naar B en wordt dat het ov van de toekomst.’

Meer data uitwisselen

Voor een betere doorstroming en veiligheid op fietspaden gaat de provincie meer verkeerslichten ‘verslimmen’. Groepen scholieren krijgen daardoor nu al op 11 kruispunten vaker en langer groen.

‘Dit voorkomt dat de laatste uit de groep net door rood rijdt om bij de rest van de groep te blijven. Binnenkort wordt dit op meer fietspaden toegepast.’

Op meer manieren wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren met slimme technologieën. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de groeiende hoeveelheid data die auto's doorgeven aan wegbeheerders, zoals over gladde wegen of afremlocaties. Met deze informatie wil de provincie maatregelen treffen om de veiligheid te verbeteren.

Ook rijdt verkeer nog vaak te hard langs wegafzettingen, bijvoorbeeld bij een pechgeval. ‘De provincie heeft daarom een test uitgevoerd waarbij de weginspecteur automatisch een waarschuwing naar het dashboard van automobilisten stuurt met ‘pas op, stilstaand voertuig’, zegt de provincie. Dit moet automobilisten op tijd waarschuwen en eerder laten anticiperen.

De provincie heeft meer “infra-data-plannen". De komende jaren worden veel bruggen vervangen. Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen wil de provincie Noord-Holland deze data beter inzetten om reizigers te informeren en corrigeren op hun route.

‘Door data uit te wisselen en beschikbaar te stellen aan brugwachters, automobilisten en schippers vermindert de provincie de overlast en verbetert ze de doorstroming op de weg en op het water', aldus de provincie Noord-Holland.