Het was tot voor kort niet mogelijk voor gemeenten om verhuurdersvergunningen in te voeren. Deze mogelijkheid is ontstaan nadat de Wet goed verhuurderschap vanaf 1 juli 2023 van kracht is geworden.

Met de verhuurvergunning wordt een nieuwe maatregel toegevoegd aan het instrumentarium om de positie van huurders te versterken. Niet alleen zullen de verhuurders bij de aanvraag aan diverse eisen moeten voldoen, de vergunning geeft ook concrete handvatten voor actieve handhaving vanuit de gemeente.

Om de verhuurvergunning te krijgen, moet een verhuurder aan een aantal criteria voldoen. De gemeenteraad moet dit najaar beslissen welke voorwaarden dit zijn, schrijft wethouder Paul Smeulders van wonen aan de gemeenteraad.

Vanuit de wet kunnen er in ieder geval meerdere voorwaarden worden gesteld aan 'goed verhuurderschap'. Er mag bijvoorbeeld geen bestuurlijke boete of dwangsom op naam van de verhuurder staan, en de verhuurder moet eerlijke huurdersselectieprocessen volgen.

Daarnaast moet de huurprijs in lijn zijn met de uitgangspunten van de Wet betaalbare huur en moet de verhuurder een onderhoudsplan hebben.

Kwetsbare groepen beschermen

Arnhem wil met de vergunningen misstanden in de particuliere huurmarkt aanpakken en kwetsbare groepen te beschermen tegen uitbuiting. De vergunning mag van de wet niet gelden voor woningcorporaties.

‘Tijdens de wooncrisis is het al lastig genoeg om überhaupt een plek te vinden. Als huurder ga je dan niet snel klagen, zelfs niet als het dak lekt of er schimmel is. Wij vinden dat de woonruimte van verhuurders van een bepaalde kwaliteit moet zijn voordat ze deze mogen verhuren,’ aldus Smeulders.

De verwachting is dat de vergunningplicht zal leiden tot meer veiligheid en betere leefbaarheid in wijken. Sinds 1 januari 2024 is het meldpunt ‘foute verhuurders’ actief in Arnhem, en de eerste handhavingszaken zijn succesvol afgerond. 

Nu wil de gemeente de volgende stap zetten in de huurdersbescherming met de invoering van de verhuurvergunning.

Gefaseerde invoering

De gemeente Arnhem heeft bijna 20.000 particulier verhuurde wooneenheden. Gezien de omvang van de particuliere huurmarkt in Arnhem, zal de vergunningverlening stapsgewijs worden ingevoerd. 

Dit begint met vergunningen voor verhuur van verblijfsruimtes voor arbeidsmigranten, gevolgd door de algemene verhuurvergunning per wijk. Verhuurders krijgen zes maanden de tijd om een vergunning aan te vragen. Als de gemeente de aanvraag niet tijdig behandeld, krijgen de verhuurders de vergunning automatisch.

De aankondiging om verhuurvergunningen in te voeren sluit aan bij de bredere doelstellingen van de Woonvisie en het Nationaal Programma Arnhem-Oost.