Een gasaansluiting is volgens Stedin maatschappelijk onverantwoord, omdat het gebruik van aardgas zorgt voor een hogere CO2-uitstoot. In 2050 willen we een klimaatneutrale samenleving zijn, was afgelopen december de afspraak tijdens de klimaattop in Parijs. Om dit te bereiken, mag geen enkel huishouden nog aangesloten zijn op aardgas. Een gasaansluiting is volgens de netbeheerder dan ook geldverspilling, omdat zo'n aansluiting een lange levensduur heeft maar voor 2050 moet worden verwijderd.

Voordeliger

Stedin meent dat het beter is om met nieuwbouw al rekening te houden met gasloze ambities. Dit is voordeliger dan een bestaand huis van het gas afkoppelen. Voor de verwarming kan in plaats van gas gebruik worden gemaakt van stadswarmte en koken kan elektrisch worden gedaan.

Nieuwe wetgeving nodig

Bovendien vindt Stedin dat de aansluitplicht moet verdwijnen. Op dit moment schrijft de wet voor dat de netbeheerder verplicht is een woning aan te sluiten op aardgas als de bewoner of projectontwikkelaar daarom vraagt. Om de plannen voor klimaatneutrale nieuwbouw door te zetten, is verandering van de wet nodig. Ook de gemeente Utrecht vindt dat de huidige wetgeving moet veranderen. Gemeenten kunnen op dit moment namelijk niet afdwingen dat nieuwbouw duurzaam is. 

Snelle transitie

Milieudefensie wil zelfs dat alle nieuwbouw én bestaande huizen verduurzamen. De organisatie zegt dat het verwijderen van de gasaansluiting zorgt voor een lagere energierekening, meer banen in de groene sector en het verdwijnen van de aardbevingen in Groningen. Volgens Milieudefensie toont onderzoek aan dat binnen vijf jaar het gasverbruik in Nederland al met de helft gedaald kan zijn.

Minister Kamp van Economische Zaken vindt dit echter een te ambitieus plan. Hij zegt dat de transitie naar een gasloze, klimaatneutrale samenleving verantwoord en verstandig moet gebeuren. De minister geeft aan te werken aan een verandering van de wet wat betreft aansluitplicht.