Het doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK) is om starters met een middeninkomen te helpen bij het kopen van een nieuwbouwwoning, schrijft minister de Jonge van BZK aan de Tweede Kamer. Met de 70 miljoen euro kunnen initieel 1.680 starters aanspraak maken op het fonds.

Ontwikkelaars kunnen bij het fonds een aanvraag voor kopersondersteuning indienen, waarmee woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde aan de starter kunnen worden verkocht.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van de al bestaande Koopsstart-regeling. Het fonds is revolverend, omdat geld terugvloeit zodra starters hun woning verkopen. Zo blijft het budget bestemd voor toekomstige koopstarters. 

Op basis van gesprekken met onder andere gemeenten en ontwikkelaars heeft De Jonge de oorspronkelijke uitgangspunten voor het fonds bijgesteld:

  • De maximale kopersondersteuning op de koopprijs van een nieuwbouwwoning is 70.000 euro. Dit maakt een koopwoning voor starters beter bereikbaar, aldus de minister;
  • De maximale koopprijs van een koopwoning is aangepast aan het prijspeil en de betaalbaarheidsgrens van 2024 (390.000 euro). Dit betekent dat starters in aanmerking komen voor kopersondersteuning wanneer ze een huis kopen met een getaxeerde woningwaarde van maximaal 390.000 euro. Dit uitgangspunt sluit aan bij de maximale inkomensgrens en voorkomt verschuiving volgens minister Hugo de Jonge van het middeldure naar het betaalbare segment.
  • Voor ontwikkelaars geldt een cofinanciering van 25% van de kopersondersteuning. De bijdragen van ontwikkelaars vloeien weer terug naar het fonds, wat bijdraagt aan de revolverende werking van het fonds. 

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kwam, samen met Stichting OpMaat, na marktconsultatie naar voren als uitvoerder van het fonds. De website van het fonds met daarop alle inhoudelijke informatie gaat half oktober live.

De middelen uit het fonds worden verspreid over de tijd in tranches beschikbaar gesteld. Aan het eind van dit jaar kunnen de eerste aanvragen in behandeling worden genomen.

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen komt voort uit het Coalitieakkoord 2021.