‘Het is een belangrijk moment waar we nu voor staan’, zei wethouder Chantal Zeegers tegen de gemeenteraad. ‘Het is een dossier met een enorme geschiedenis, Feyenoord City. Ik weet nog dat we daar in de vorige periode veel over hebben gesproken.’

‘Maar nu liggen er nieuwe plannen, ook in het kader van de oostflank, waarbij we 30.000 woningen in Rotterdam toevoegen, waarvan een heel groot deel dus in dit nieuwe gebied.’  

Het wordt volgens Zeegers een groen gebied, waarbij de buitenruimte wordt ingericht ‘op een manier waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten.’ Met een getijdenpark naast de nieuwe wijk en volgens de wethouder goede verbindingen naastgelegen wijken: Hillesluis, Kop van Feyenoord en IJsselmonde. 

Maximaal 9.500 woningen 

Het plan legt een grote nadruk op nieuwe woningen en maatschappelijke voorzieningen. Het voorziet in de bouw van 7.000 tot maximaal 9.500 woningen, afhankelijk van verdere uitwerkingen en mogelijke verplaatsing van het goederenemplacement. 

Ook wordt er ruimte gemaakt voor ongeveer 350.000 m² aan niet-woonfuncties zoals maatschappelijke voorzieningen, horeca en bedrijfsruimtes. 

Een centrale rol is weggelegd voor het nieuwe station Stadionpark en de Olympiaweg, die meer een verblijfsuitstraling moet krijgen zonder het autoverkeer te beperken. Ook komt er een nieuwe stadsbrug, waarmee een verbinding wordt gelegd met Kralingen en de Oosflank, van Prins Alexander tot Zuidplein, een eenheid wordt.  

In de nieuwe plannen is het stadion Feyenoord buiten beschouwing gelaten. De Kuip blijft een voetbalstadion.  

Vijf concerten per jaar

Daar moeten wel vijf concerten per jaar mogelijk blijven, vindt de gemeenteraad na een aangenomen motie van Leefbaar Rotterdam. Die redeneerde dat Rotterdamse horecaondernemers ook vijf keer per jaar een ontheffing kunnen aanvragen. 

Hoe precies, moet het college van B en W nog uitzoeken. Dat wordt nog wel een klus, want de woningen zouden langdurig aan te hoog geluid worden onderworpen. Daarom sloot wethouder Zeegers al een deal met Feyenoord om de gederfde inkomsten voor 12 miljoen af te kopen. 

Het is volgens haar te duur om alle woningen van voldoende isolatie te voorzien om onder de geluidsnormen uit te komen. 

Andere onzekerheden in de plannen zijn de impact van de brug, de OV-structuur zoals het tracé en vormgeving voor HOV Kralingse Zoom/Zuidplein, de mogelijke verhuizing van de bioscoop naar Stadiondriehoek en eventuele vestiging van een groot programma in het gebied, zoals een onderwijsinstelling.  

Ook moet nog worden uitgezocht of het haalbaar is om het spooremplacement IJsselmonde te verplaatsen. Dat is nu wel in het plan als uitgangspunt genomen. 

Vijf deelgebieden 

Het herziene masterplan richt zich op vijf deelgebieden, elk met specifieke ontwikkelingsplannen en ruimtelijke kwaliteiten. Belangrijke elementen zijn onder meer de rivier, het getijdenpark, het maasparcours, en de verbindingen vanuit de wijken naar de rivier. 

Het nieuwe masterplan zet sterk in op de maatschappelijke impact van de gebiedsontwikkeling. Er wordt gewerkt aan zes speerpunten:  

  • stimuleren van eigenaarschap 
  • ruimte voor experiment 
  • focus op lokaal 
  • kansen voor de jeugd 
  • creëren van werkgelegenheid 
  • een locatiespecifieke aanpak.  

Voor deelgebied 1 zijn deze plannen al concreet uitgewerkt, terwijl voor de andere deelgebieden nog verdere concretisering volgt. 

Uitgebreid participatietraject

De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Vertegenwoordigers van wijkraden en bewonersverenigingen zijn volgens de gemeente nauw betrokken geweest. Het stadsbestuur zegt dat zorgen en aandachtspunten in de verdere planontwikkeling worden meegenomen. 

Het project krijgt wel een nieuwe naam. Feyenoord heeft geëist dat de naam Feyenoord City niet langer wordt gebruikt vanwege merkrechtkwesties. Daarom is er overleg gestart om tot een andere naam te komen. 

Einde Feyenoord City 1.0 

Met het passeren van de nieuwe visie door de gemeenteraad, komt een eind aan het omstreden oorspronkelijke plan, Feyenoord City 1.0. Dat werd, inclusief nieuw stadion, in 2017 goedgekeurd, maar na een vernietigend vonnis van de Raad van State in oktober 2022 werd besloten om de bouw van een nieuw stadion niet langer te ondersteunen. 

In plaats daarvan is nu, in samenwerking met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam), gewerkt aan een alternatieve gebiedsontwikkeling zonder nieuw stadion, wat resulteerde in Feyenoord City 2.0, met een veel groter woningbouwprogramma.